VBU_undertext_röd

Jämställdhet - Vårdnadstvister

PappaBarn - Jämställdhet

Vi anser att familjepolitiken inte är jämställd, på flera områden arbetar samhället att förbättra detta.

- Vi tycker att det går alldeles för långsamt!

Vi anser att det krävs fler åtgärder och punktinsatser för att påskynda utvecklingen.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Jämställdhet

Jämställdhetsbarometern

PappaBarn red line

Vi har tagit fram Jämställdhetsbarometern för att belysa en del av de vårdnadsfrågor som ingår i VBUs specialistområde. Med jämlikhet avses att du ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem du är. Vi ser tydligt hur föräldrar diskrimineras utifrån ett genusperspektiv, det finns fördomar om föräldrars lämplighet och förmåga att ta hand om barn.

I VBUs jämställdhetsbarometer ingår tre indikatorer:

Utifrån dessa områden värderar vi hur vårdnadsfrågor hanteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi anser att det finns stor förbättringspotential, barometern pekar på det röda området. Vi anser att pappor, i större utsträckning, är diskriminerade vid kontakt med socialtjänst och rättsväsen.


VBUs jämställdhetsbarometer inkluderar endast frågor som berör "vård av barn" med fokus på de frågeställningar som uppstår före/under och efter en vårdnadstvist.

Vi anser också att det är ett problem att familjefrågor (vård av barn) inte finns med som en del av jämställdhetspolitiken, läs mer om jämställdhetspolitikens indikatorer här.
 

PappaBarn - Information
Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att kvinnor och män ska ha samma makt så måste de ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

- Vi ser tydligt hur föräldrar diskrimineras utifrån ett genusperspektiv, det finns fördomar om föräldrars lämplighet och förmåga att ta hand om barn.

När ska mammor och pappor ha lika värde som förälder?

Indikator Föräldrars inställning

PappaBarn red line

Föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning (VAB), mammaledighet, pappaledighet och rätt till förkortad arbetstid. Även om föräldraförsäkringen är individuell, kan föräldrar överlåta dagar till varandra. Överlåtelse av dagar gäller inte de dagar som är reserverade för vardera föräldern. En ensamstående förälder har rätt att ta ut hela ledigheten själv, men endast om den ensamstående föräldern har ensam vårdnad.

VBU tittar på "antal mottagare av föräldrapenning" och det antal nettodagar som vardera förälder använder.

Läs mer om indikatorn "Föräldrars inställning" här

Indikator Socialtjänst - vårdnadsfrågor

PappaBarn red line

Via socialtjänsten hanteras många frågor som uppkommer när föräldrar inte är överens. För VBU inbegriper socialtjänsten avdelningar som hanterar samarbetssamtal, orosanmälan och vårdnadsutredningar.

Läs mer om indikatorn "Socialtjänst" här

Indikator Rättsväsen - vårdnadsfrågor

PappaBarn red line

Vårdnad, boende och umgänge avgörs i de flesta fall hos tingsrätten. Ca 3400 avtal skapades 2015 av socialtjänsten och ca 6000 vårdnadstvister avgjordes i tingsrätten.

Läs mer om indikatorn - "Rättsväsen" här

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!