VBU_undertext_röd

Viktiga valfrågor

PappaBarn - Sveriges Riksdag

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Vi ska då välja de vi vill ska representera oss nationellt i riksdagen, men också lokalt på kommunnivå och regionalt i landstinget.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Viktiga valfrågor

Familjepolitik

PappaBarn red line
Familjepolitik och jämställdhet är frågor som VBU vill påverka, historiskt sätt är dessa frågor inte speciellt högt prioriterade. SCB sammanställer statistik över svenska folkets inställning till olika politiska frågor. Vid 2014 års val svarade ca 5 % att familjepolitik och jämställdhet var viktiga frågor.

Se SCB:s statistik över viktiga frågor inför partival 1979 - 2019
Om du tänker på riksdagsvalet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i riksdagsvalet den /datum/ september?