VBU_undertext_röd

Partiernas motioner

PappaBarn - Sveriges Riksdag

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Vi ska då välja de vi vill ska representera oss nationellt i riksdagen, men också lokalt på kommunnivå och regionalt i landstinget.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Motioner

Motioner

PappaBarn red line
Under allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik.

En motion är ett förslag till beslut som läggs fram av en eller flera riksdagsledamöter. Motioner är ofta motförslag till regeringens egna förslag (propositioner). Dessa motioner kallas följdmotioner. Under den så kallade allmänna motionstiden (som sträcker sig från riksdagens öppnande på hösten till 15 dagar efter det att regeringen lämnat sin budgetproposition till riksdagen) kan ledamöterna lämna in motioner som handlar om mer eller mindre vad som helst (fristående motioner). Under den övriga tiden är alltså motionsprocessen mer reglerad och motionerna lämnas då i anslutning till en proposition från regeringen, något som också innebär att motionen ska röra samma ämne som propositionen.

Sammanställning

PappaBarn red line

VBU har sammanställt motioner från riksdagspartierna i syfte att kartlägga partiernas inställning i frågor som berör VBUs arbete. I vår sammanställning har vi använt ett antal sökord för att hitta intressanta motioner:

 • Underhållsstöd och Underhållsbidrag
 • Våld
 • Vårdnadshavare
 • Faderskap vid födsel
 • Gemensam vårdnad
 • Föräldraförsäkring
 • Vårdnadstvist
 • Umgänge
 • Jämställdhet
 • Boende
 • Föräldrastöd
 • Föräldrautbildning
 • Familjerådgivning
 • Barns rätt till båda sina föräldrar
 • Samarbetssamtal
 • Medling
 • Socialsekreterares kompetens och ansvar
PappaBarn - Fördelning motioner
* Diagrammet är en indikator och stämmer inte helt överns med verklighen eftersom en del motioner kan innehålla flera frågor.

Läs mer om andra motioner genom att besöka Riksdagen.se eller klicka på länken för de motioner vi valt ut (PDF version).

Motion Inskickad av Beskrivning Parti
2017/18:1056 Lennart Axelsson Obligatoriskt informationssamtal S
2017/18:1065 Julia Kronlid Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn SD
2017/18:1195 Gunilla Nordgren Se över reglerna för vårdnadshavare M
2017/18:1385 Margareta Larsson Ett ansvarsutkrävande inom samhällsvården -
2017/18:1433 Margareta Larsson Delad vårdnad -
2017/18:1455 Margareta Larsson Förstatliga socialtjänsten -
2017/18:1524 Margareta Larsson Sekretess i vårdnadsutredningar -
2017/18:1525 Margareta Larsson Statistik över vårdnadstvister -
2017/18:1539 Margareta Larsson Medling i FB-mål -
2017/18:1540 Margareta Larsson Överklagan av vårdnadsutredningar -
2017/18:1572 Johnny Skalin Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare SD
2017/18:1848 Jan Björklund m.fl. Barns rättigheter L
2017/18:1878 Mathias Tegnér Om fastställande av faderskap S
2017/18:1907 Hanna Westerén Jämställd föräldraförsäkring S
2017/18:2128 Patrick Reslow Fastställande av faderskap -
2017/18:216 Emma Carlsson Löfdahl Vårdnadshavares rätt till information L
2017/18:2308 Anti Avsan Färre konflikter med förbättrade vårdnadsregler M
2017/18:2387 Annika Hirvonen Falk Barns rätt till alla sina föräldrar MP
2017/18:2649 Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga MP
2017/18:2677 Hans Ekström Fler än två vårdnadshavare S
2017/18:2861 Rickard Nordin Barnrättssäker och jämställd mantalsskrivning och myndighetskommunikation C
2017/18:2868 Rickard Nordin En modern föräldraskapslagstiftning C
2017/18:3217 Ewa Thalén Finné m.fl. Familjerätt och familjelagstiftning M
2017/18:322 Björn Rubenson Inrättandet av familjedomstolar KD
2017/18:326 Johnny Skalin Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare SD
2017/18:3261 Erik Bengtzboe och Ida Drougge Tillåt fler vårdnadshavare för barn M
2017/18:3262 Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson Föräldrapenning till fler än två vårdnadshavare M
2017/18:3589 Robert Hannah Liberal familjerätt L
2017/18:3595 Jonas Sjöstedt En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor V
2017/18:3607 Lotta Johnsson Fornarve Jämlik familjerätt V
2017/18:3625 Désirée Pethrus Jämställdhet KD
2017/18:3652 Caroline Szyber Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik
KD
2017/18:3750 Emma Henriksson m.fl. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg KD
2017/18:3836 Andreas Carlson m.fl. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn KD
2017/18:3891 Paula Bieler Jämställdhet SD
2017/18:420 Christina Örnebjär Barns rätt vid vårdnadstvister V
2017/18:424 Christina Örnebjär Barns rätt till umgänge med närstående personer L
2017/18:439 Robert Hannah och Lars Tysklind Stöd till män för ett mer jämställt Sverige V
2017/18:62 Sofia Fölster En föräldraförsäkring som kan delas av fler M
2017/18:621 Anna Wallentheim Könsneutral föräldrapresumtion S
2017/18:662 Gunilla Nordgren och Saila Quicklund Ändra föräldrabalken M
2017/18:678 Azadeh Rojhan Gustafsson Våldsutövande förälder bör ej vara vårdnadshavare S
2017/18:770 Yilmaz Kerimo Legitimation för socionomer S
2017/18:799 Monica Green Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring S
2017/18:982 Julia Kronlid m.fl. Familjepolitik SD
2017/18:983 Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund Sverigedemokratisk familjerättspolitik SD