VBU_undertext_röd

Det är valår - Familjepolitik

PappaBarn - Sveriges Riksdag

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Vi ska då välja de vi vill ska representera oss nationellt i riksdagen, men också lokalt på kommunnivå och regionalt i landstinget.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018

Valrörelsen 2018 - Familjefrågor

PappaBarn red line

Den 9 september 2018 är det val, VBU kommer följa valrörelsen och uppmärksamma frågor som bl.a. berör familjepolitik, vårdnadstvister, barns rätt till båda sina föräldrar, föräldraförsäkring, jämställdhet och vårdnadsutredningen SOU 2017:6. Vi kommer fram till valdagen genomföra ett antal aktiviteter för att sprida kunskap om vårdnadstvister, ses vi på Almedalsveckan?

Läs mer om hur vi tidigare i Sverige prioriterat våra valfrågor

Frågeformulär till riksdagspolitiker

PappaBarn red line

VBU kommer kontakta riksdagens partier och överlämna ett frågeformulär. Vi vill veta mer om partiernas inställning till en del av de frågor föreningen tycker är viktiga. Vi kommer sammanställa alla inkomna svar och presenterna på vår hemsida.

Almedalsveckan

PappaBarn red line

VBU kommer medverka på Almedalsveckan under v27. Vi är 6-8 personer som ska sprida information om vårt arbete.

Motioner

PappaBarn red line

VBU har sammanställt en del av politikernas riksdagsmotioner. Även om många motioner inte genomförs speglar motionerna partiernas syn i olika familjefrågor. Motionerna kan användas för att själv bilda sig en uppfattning om vilket parti som bäst står upp för "ett barns bästa".

Läs mer om motionerna