VBU_undertext_röd

Tips vid separation

PappaBarn - Föräldrautbildning

Det finns en hel del nya utmaningar för både barn och föräldrar som separerar. Det viktiga är att eventuella konflikter dämpas, det tjänar alla på.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Tips vid separation

Tips till separerade föräldrar

PappaBarn red line

Det finns en hel del nya utmaningar för både barn och föräldrar som separerar. Det viktiga är att eventuella konflikter dämpas, det tjänar alla på. Här presenterar vi ett antal tips vi samlat på oss genom åren.

Skriv ut eller ladda hem och bocka för det du själv uppfyller, övriga punkter kan vara ett diskussionsunderlag.

 1. Barn ser och hör mer än vad man tror och ibland drar de fel slutsatser
 2. Barn har ofta drömmar eller fantasier om att mamma och pappa ska bli ett par igen
 3. Barn tar ofta på sig skulden när något händer som till exempel att föräldrar bråkar och skiljer sig
 4. Låt aldrig ditt barn vara budbärare mellan er föräldrar
 5. Vid stora förändringar som vid en skilsmässa eller vårdnadskonflikt, kan ett barn få problem med till exempel mat, sömn eller koncentrationsförmåga. En del barn blir mer ängsliga och oroligare än tidigare, medan andra kan bli alltför ansvarstagande
 6. Hjälp barn att förstå att mamma och pappa skall skiljas, inte pappa/mamma och barnet
 7. Förstå att barn ibland kan berätta överdrivna eller påhittade saker för föräldrar de för tillfället är tillsammans med
 8. Utnyttja inte ditt föräldraansvar genom att överreagera eller förstora oviktiga händelser och småsaker
 9. Konflikter mellan föräldrar drabbar barn på ett negativt sätt, de kan känna oro, sorg mm
 10. Föräldrar i konflikt bör undvika att blanda in egna föräldrar som tar parti, detta förstärker ofta konflikten
 11. Föräldrar i konflikt bör uppsöka familjerätt för samarbetssamtal eller genomgå BIFF eller liknande
 12. Tala aldrig negativt om den andra föräldern inför barn
 13. Fråga inte ditt barn vad som händer hos den andra föräldern i form av "förhör", låt barn självmant berätta
 14. Låt varje hushåll ha sina egna regler, lägg dig inte i vad den andra föräldern gör. Att ni har olika åsikter innebär inte att någon har fel
 15. Använd inte barn som en bundsförvant eller sök emotionellt stöd
 16. Förmedla inte hur dåligt du mår eller hur ensam du känner dig varje gång ditt barn inte är hos dig, detta skapar oro och ångest hos barn
 17. Be inte barn att hålla hemligheter för den andra föräldern
 18. Låt barn vistas ostört hos den andra föräldern, ring inte upprepade gånger
 19. Diskutera inte finansiella och emotionella detaljer som rör skilsmässan, ha överhuvudtaget inga vuxendiskussioner med barn
 20. Försök skapa så mycket stabilitet och kontinuitet mellan hushållen som möjligt
 21. Arrangera bytesdagar så de infaller på skoldagar, ditt barn tar då ett naturligt avsked på morgonen och går sedan hem till den andra föräldern efter skolan. Man undviker konfrontation mellan föräldrar och barnet utsätts inte för utdragna avsked
 22. Ge ditt barn din tid och din uppmärksamhet
 23. Om du inte kan träffa ditt barn regelbundet, var kreativ och håll en aktiv kontakt
 24. Se den andra föräldern som en tillgång för dig själv och ditt barn
 25. Uppmuntra ditt barn att tycka om den andra föräldern
 26. Locka aldrig ett barn att strunta i umgängestid med den andra föräldern
 27. Boka aldrig upp ditt barn på tider då den andra föräldern har umgängestiden
 28. När du som förälder ska förmedla ett budskap till den andra föräldern, gör det utan att lägga skuld eller ha ett anklagande sätt
 29. Häng upp ett umgängesschema där ditt barn kan se det
 30. Var försiktig med att övertolka ett barns motvilja vid överlämnandet
 31. Tillåt ditt barn att fira födelsedagar hos den andra föräldern även om de inträffar på din umgängestid. Här behöver man vara flexibel, det gynnar ditt barn
 32. Undvik utdragna diskussioner om barnets pass, detta kan uppfattas som om du försöker förhindra eller försvåra barnets resa
 33. Fokusera på din egen framtid
 34. Introducera ditt barn mycket långsamt till en ny partner
 35. Skapa umgängesplaner som stämmer med barns utveckling
 36. Var punktlig
 37. Hot, våld, övergrepp eller missbruk mm är aldrig acceptabelt
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!