VBU_undertext_röd

Samarbetssamtal

PappaBarn - Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerande föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, boendet, umgänget och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men det händer också att det är svårt att enas. I stället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Samarbetssamtal

Om föräldrar inte är överens

PappaBarn red line

Om föräldrarna inte är överens om hur de vill göra med barnen efter en skilsmässa kan socialtjänsten ordna med samarbetssamtal. En utbildad samtalsledare kan hjälpa föräldrarna att komma överens om hur man ska göra med boende och umgänge för barnen.

Om någon av föräldrarna begär enskild vårdnad vill ofta tingsrätten att föräldrarna först ska försöka med samarbetsamtal. Tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om de anser att det finns förutsättning för föräldrarna att lösa tvisten. Om det inte fungerar med samarbetssamtal måste tingsrätten gå vidare med en vårdnadsutredning.

För att föräldrar ska kunna nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge är socialnämnden i varje kommun skyldig att erbjuda de föräldrar som behöver samtal under sakkunnig ledning. Från och med den 1 juli 2014 ska kommunen även kunna erbjuda samtal om barnets försörjning om föräldrarna önskar det. 

Fakta om frivilliga samarbetssamtal

PappaBarn red line
  • Samarbetssamtalen är kostnadsfria
  • Samtalsledarna har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning utan ska stödja föräldrarna i att utifrån barnets bästa komma överens
  • Samtalen bedrivs under sekretess
  • Samtalen är strukturerade för att kunna nå fram till gemensamma överenskommelser
  • Samtalsledarna kan hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge

Ett stöd för föräldrar vid separation

PappaBarn red line

Läs socialstyrelsens informationsblad om samarbetssamtal, klicka här.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!