VBU_undertext_röd

Medföljare

PappaBarn - Medföljare

Vi rekommenderar dig att ha med dig någon till möten med socialförvaltning, familjerätt eller domstol.

Du kan då undvika situationen att ord står mot ord och någon annan kan se och höra det du själv inte uppfattar.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Medföljare

Vad gör ett biträde eller ombud?

PappaBarn red line

En förnyad Förvaltningslag trädde ikraft 2018-07-01 och den tidigare § 9 är numera flyttad till § 14.

Enligt § 14 har man rätt att ha med ett ombud eller biträde i kontakten med myndigheter. Ibland är det svårt att få en egen objektiv bedömning av vad som händer på viktiga möten som rör barnen eftersom man är känslomässigt engagerad. En "medföljare" kan lyssna och bistå med en utomstående bedömning i dessa situationer. Det kan vara speciellt viktigt när man känner sig särbehandlad.

Ett biträde kan vara någon bekant, helst inte någon familjemedlem. Du kan även kontakta din närmsta VBU lokalgrupp och kontrollera tillgängligheten, att ställa upp som medföljare sker i mån av tid.

Läs hela förvatningslagen (2017:900) här

PappaBarn - Information
14 §) Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som anlitar ombud ska dock medverka personligen om myndigheten begär det.

Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får myndigheten besluta att han eller hon inte längre får medverka i ärendet.

Medföljaren - en värdefull tillgång

PappaBarn red line

"Under förhandlingen i tingsrätten var det mycket värdefullt att få reflektioner från någon som följt vad som sagts vid sidan om. Det är alltid saker som medföljaren sett och hört som man själv inte uppfattat. Att få en annan persons analys av vad som sagts, av kroppsspråk och inte minst vad som inte sagts är av stort värde. Det är omöjligt att på egen hand uppfatta och analysera allt."

- Anonym

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!