VBU_undertext_röd

Vad kostar en vårdnadstvist

PappaBarn - Vårdnadstvist

I din hemförsäkring ingår oftast rättsskydd, i en vårdnadstvist kan du få ersättning för ombud och rättegångskostnader.

Tänk på att många hemförsäkringar har begränsningar i hur många tvister du får ersättning för under ett år. Att driva skilsmässa och vårdnadstvist under samma år kan i vissa fall bli kostsamt.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Kostnader

Rättsskydd gäller för vårdnadstvist

PappaBarn red line

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Var noga med att kontrollera vad just ditt rättskydd ger dig ersättning för och om det finns begränsningar i hur många tvister du får ersättning för under ett år. Det är vanligt att försäkringsbolagen täcker mellan 75 - 80 % av dina kostnader upp till ett visst maxbelopp.

Tänk på att om du driver en skilsmässa och en vårdnadstvist under samma år kan det bli kostsamt om ditt rättskydd begränsar din ersättning.

Rättshjälp och Rättsskydd är inte samma sak

PappaBarn red line
Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (2h). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år (2017), det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

För mer information, se www.rattshjalpsmyndigheten.se

Prisexempel för EN vårdnadsprocess med rättsskydd 80 %

PappaBarn red line

För att tydliggöra vad en vårdnadstvist kostar delar vi upp vårdnadstvisten i processer, en process innefattar en stämningsansökan. Vi antar att kostnaden för en vårdnadsprocess ligger på ca 150 000 kr, av dessa betalar du (150 000 * 0,20%) 30 000 kr ur egen ficka. Resten (150 000 * 0,80 % = 120 000 kr) betalar ditt försäkringsbolag via ditt rättsskydd.

En vårdnadsprocess kan innehålla följande kostnader:

  • En första konsultation med ditt ombud
  • Tid som ditt ombud lägger ner i ett skede före eventuell stämning
  • Stämningsansökan
  • Konsultation innan MUF
  • Konsultation innan huvudförhandling
  • Eventuell verkställighet efter dom

Medlemsundersökning om kostnader

PappaBarn red line

Av VBUs medlemsundersökning framgår det att den genomsnittliga kostnaden för EN vårdnadsprocess ligger mellan 25 000 - 37 000 kr (den del du själv ska betala).

Vårdnapsprocesser som är mindre konfliktfyllda kan kosta mellan 10 000 - 20 000 kr. Vårdnadsprocesser som är extremt konfliktfylla kan kosta >50 000 kr och inkluderar oftast mer än EN vårdnadsprocess.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!