VBU_undertext_röd

Konflikttyper

PappaBarn - Konflikttyper

Hanteringen av intresse- och värdekonflikt hanteras olika av socialtjänst och rättsväsen. Det kan ibland vara förvånande för en förälder att hamna i domstol utan att samarbetsavtal, samförståndslösning eller medling löste problematiken...
 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Konflikttyper

Låg- och högintensiva konflikter

PappaBarn red line
Enligt forskning från 2016 (Annika Rejmer) rör hälften av stämningsansökningarna om VBU (Vårdnad, Boende och Umgänge) lågintensiva konflikter. Den andra hälften rör högintensiva konflikter som har inslag av intresse- och värdekonflikt.

Konflikter kan uppstå på grund av olika intressen eller värderingar. En värdekonflikt karaktäriseras av att den rör fakta eller värderingar, alltså när människor anser olika om saker de själva har en stark personlig övertygelse om medan en intressekonflikt karaktäriseras av att den rör en social relation där parterna har oförenliga krav om en knapp resurs.

Det blir svårt att hantera en värdekonflikt med metoder som gäller en intressekonflikt. Med den utgångspunkten kan det för en förälder ibland vara förvånande att hamna i domstol utan att samarbetsavtal, samförståndslösning eller medling löste problematiken.

Enligt forskningen definierar föräldrar den högintensiva konflikten olika:
 • Mammor definierar företrädesvis konflikten som en värdekonflikt
 • Pappor definierar företrädesvis konflikten som en intressekonflikt

Intressekonflikt

PappaBarn red line

Två fungerande föräldrar som bråkar om ett odelbart barn. En intressekonflikt kan handla om:

 • föräldrars tid med barnet
 • barnets boende
 • föräldrars boende
 • semesterplanering
 • hämtning och lämning av barn
 • ekonomi
 • tillgång till information om barnet

Värdekonflikt

PappaBarn red line

Två föräldrar som har olika uppfattning om omsorgs- eller samarbetsförmåga. En värdekonflikt kan handla om:

 • barnets skolgång
 • barnets hälsa
 • religiösa skillnader
 • kulturella skillnader
 • skillnad i synen på uppfostran
 • föräldrars missbruk eller hälsa
 • misstro till den andres föräldraförmåga
 • våld eller hot
 • barnets skyddsbehov

Konflikt kring nya partners och familjebildningar kan utgöras av både intresse- och värdekonflikt.

Konflikter hanteras olika

PappaBarn red line

Man bör känna till att olika typer av konflikter hanteras på olika sätt hos socialtjänst och rättsväsen:

Intressekonflikt - lagens utgångspunkt

 • gemensam vårdnad
 • samarbetsavtal, samförståndslösning och medling

Värdekonflikt - föräldrars utgångspunkt

 • riskbedömning
 • domstolsavgörande
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!