VBU_undertext_röd

Att separera

PappaBarn - Separation & Skilsmässa

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Som förälder är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen. Att undvika konflikt tjänar alla på, framförallt barnen!

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Att separera

Separation och skilsmässa

PappaBarn red line
Alla skilsmässor och separationer är olika. En del separerar efter en längre tid av svårigheter och konflikter, andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Idag är separationer inte ovanliga och anses inte vara något kontroversiellt. Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation, det är vart tredje barn i Sverige.

Läs mer om Tips vid separation
Läs mer om Samarbetssamtal
Läs mer om Avtal
Läs mer om Växelvis boende
Läs mer om Konflikttyper
Läs mer om Hur går det till
Läs mer om Statistik

Undvika konflikt

PappaBarn red line
Malin Bergström - Att skiljas med barn Malin Bergström - Att skiljas med barn

Föräldrar med gemensamma barn bör hantera separation eller skilsmässa extra varsamt och försiktigt. 

Att undvika konflikt och att samarbeta kring barnen är den främsta framgångsfaktorn till en smärtfri separation eller skilsmässa, framförallt för era gemensamma barn.

Barn som är med om konfliktfyllda separationer, eller ännu värre, hindras från att träffa den ena föräldern löper stor risk att uppleva trauma. Barn som upplever trauma löper större risk än andra barn att utveckla allvarlig depression och psykisk sjukdom. Barn som avskilts från sina föräldrar begår oftare självmord, får sämre skolresultat, löper ökad risk att hamna i kriminalitet och i drogberoende.

Att unga mår allt sämre och har en ökad psykisk ohälsa anser vi vara en direkt konsekvens av det dramatiskt ökade antalet vårdnadstvister i Sverige sedan 2006.

Alltför många föräldrar struntar i de beteenden som barn utvecklar vid konfliktfyllda separationer, GÖR INTE DET MISSTAGET!


Hela vår hemsida handlar om vårdnadstvister och om de mammor, pappor och nära anhöriga som söker stöd hos VBU.

Att berätta för barnen

PappaBarn red line

När ni som föräldrar bestämt er för att separera är det bra att berätta det för era barn så snart som möjligt. Är barnen lite äldre kommer det kanske inte som en chock, är barnen mindre krävs det ett annat tillvägagångsätt. Det viktiga är att du ger barnet möjlighet att förstå vad som händer, att de kan ställa frågor och att få reagera på sitt sätt.

Det är också viktigt att barnet inte känner skuld, separationen beror på föräldrarna och inte på barnet. Det är bra att förklara att ni alltid kommer att fortsätta att vara föräldrar båda två. Men att det kommer att bli annorlunda för barnet att inte bo med båda föräldrarna hela tiden.

Familjerådgivningen - hjälp och stöd

PappaBarn red line
Familjerådgivningen ingår i kommunens socialtjänst och erbjuder bland annat stöd och hjälp med samlevnadsproblem. Tveka inte eller känn skam över att kontakt med Familjerådgivningen, de är till för att hjälpa Er!

Ni kan också få samtalsbehandling hos privatpraktiserande terapeuter eller hos Svenska kyrkan.

Läs mer om din kommuns service

Familjerätten - hjälp och stöd

PappaBarn red line
Familjerätten är en del av socialtjänsten och hanterar frågor som bl.a. handlar om vårdnad om barn. Familjerätten arbetar med samarbetssamtal, vars mål är att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och hitta ett bra föräldrasamarbete. Om föräldrarna enas om vårdnad, boende och umgänge kan man teckna juridiskt bindande avtal.

Läs mer om din kommuns service
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!