VBU_undertext_röd

Vårdnadstvist - Vårdnadstvister

PappaBarn - Vårdnadstvist

När två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn kan en rättslig process starta - vårdnadstvist.

- Ett bättre alternativ är att lösa konflikten hos familjerätten i din kommun.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist

Om separation och vårdnadstvist

PappaBarn red line

Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en tillräckligt djup relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för barn i senare delen av livet. Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga.

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en av dem vill att vårdnad, boende eller umgänge ska ändras, kan en vårdnadsprocess i domstol inledas. VBUs rekommendation är att kontakta Familjerätten i din kommun och be dem skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Detta förutsätter att föräldrarna kan komma överens, till föräldrars hjälp kan samarbetssamtal underlätta att komma fram till bra lösningar.

Att undvika konflikten

PappaBarn red line
Madeleine Cocozza - Lektor Madeleine Cocozza - Lektor

Vi vet att det inte alltid är helt lätt att undvika konflikt i en vårdnadstvist. Det man vet är att ju mindre konflikten är desto bättre kommer barnen att må, detta gäller även föräldrarna. Att tala illa om och smutskasta den andra föräldern eller att påverka barnen att tycka illa om den andra föräldern är direkt olämpligt, eftersom detta beteende sätter djupa och långvariga spår i barnen. Tyvärr förstår inte alla föräldrar detta!

Se inslaget med Madeleine Cocozza, klicka på bilen.

Tingsrätten - det absolut sämsta alternativet

PappaBarn red line

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden om barnen, barnens boende eller umgänget är det slutligen domstolen som bestämmer. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan parterna och barnens behov kommer i skymundan. Inte så sällan är föräldrarna missnöjda med domen och återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

VBU rekommenderar alla föräldrar att i första hand, i längsta möjliga mån, komma överens om vårdnad, boende och umgänge med hjälp av Familjerätten. Familjerätten kan sedan upprätta bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Använd samarbetssamtal för att underlätta nya överenskommelser!

Behöver du stöttning, råd eller har frågor? Vill du veta hur en vårdnadstvist går till eller vad det kostar? Kontakta VBU så ska vi försöka hjälpa dig!

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!