VBU_undertext_röd

Växelvis boende

PappaBarn - Växelvis boende

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Den oro som har funnits för att växelvis boende skulle göra barnen stressade verkar inte stämma enligt ny forskning.
 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnad > Växelvis boende

200 000 barn har växelvis boende

PappaBarn red line

Uppgifter från 2015 visar att 35-40 procent av de barn som har särlevande föräldrar, totalt cirka 200 000 barn, bor växelvis. Denna siffra har stadigt stigit under de senaste decennierna – i mitten på åttiotalet beräknas motsvarande siffra ha varit omkring 1 %.

Den tidigare normen i samhället att modern vid en separation tog hand om barnen har successivt förändrats.  Växelvis boende är vanligast i familjer där föräldrarna är högutbildade och där föräldrarna vid barnets födelse är äldre. Det är också vanligare att barnet bor växelvis om föräldrarna bor nära varandra och de nyligen har separerat.

Att bo växelvis är vanligast bland barn i åldern 10-12 år. Att bo växelvis hos sina föräldrar innebär i praktiken att barn bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Dock är barnet alltid folkbokfört hos endast den ena föräldern.

Växelvis boende är ett i många fall lämpligt sätt för ett barn att få en fungerande vardag och en god relation till båda sina föräldrar. Denna boendeform har emellertid i vissa fall motarbetats av föräldrar i fall då föräldrarna har valt att se till sitt eget bästa – ekonomiska aspekter och rätten till sitt eget barn. Barnets bästa har därmed blivit en sekundär fråga.

I NJA 1998 s. 267 har Högsta domstolen slagit fast att ett barn som endast bor hos den ena föräldern en tredjedel av tiden inte anses bo växelvis. Då är det istället fråga om umgänge.

Vad säger forskningen om växelvis boende

PappaBarn red line

Folkhälsoinstitutets rapport från 2011 visar att barn i skolåldern och som endast bor hos en förälder utsätter sig för större risker, röker mer och dricker mer alkohol. De påverkas i större utsträckning av psykosomatiska besvär och klarar sig allmänt sämre i skolan.

Flera stora studier från CHESS visar att vid en skilsmässa är växelvis boende det bästa för barnen. Malin Bergström är forskare och psykolog, hon arbetar med projektet Elvis vid CHESS och undersöker hur barn påverkas av att bo växelvis. Malin Bergström säger bl.a. att:

– De problem som kan finnas med att behöva flytta mellan två hem verkar vara underordnade att man får vardagsföräldraskap med båda sina föräldrar.

Malin Bergström säger att det har funnits en rädsla för växelvis boende. Särskilt barnpsykologer har varnat för att det kan innebära stora svårigheter för barn. Många psykologer har befarat att barnen ska bli stressade och att det skapas en rotlös generation. Men det motsägs nu alltså av forskarna på CHESS.

– I alla studier vi har gått igenom kan vi se att barn som bor växelvis är mindre stressade än barn som inte flyttar mellan föräldrarna. Det är till och med så att de har bra kompisrelationer, säger Malin Bergström.

Det visar sig att barn i kärnfamilj mår bäst, barn som bor växelvis mår något sämre. Barn som bor mest hos en förälder har ännu lite sämre hälsa och barn som bor enbart hos en förälder har mest problem.

Forskning från 2017 visar också att det även gäller så små barn som 3-5-åringar.

Publicerade artiklar

PappaBarn red line
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!