VBU_undertext_röd

Gemensam vårdnad

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör grundläggande begrepp som berör vårdnad och vårdnadstvister. Här kan du läsa om gemensam vårdnad och vad det innebär.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnad > Gemensam vårdnad

Om gemensam vårdnad

PappaBarn red line
Gemensam vårdnad av ett barn har de föräldrar vars barn står under vårdnad av båda sina föräldrar. Föräldrar kan också ha gemensam vårdnad fastän föräldrarna är separerade. Samma sak gäller även då barnet bor mest hos en av föräldrarna.

Efter att ett barn föds kan föräldrar få gemensam vårdnad efter anmälan från dem båda till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap. Detta
gäller alla föräldrar, oavsett medborgarskap om barnet är folkbokfört i Sverige. Anmälan kan också göras till Skatteverket, under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare och föräldrarna och
barnet är svenska medborgare och barnet är folkbokfört i Sverige.
PappaBarn - FaderskapsbekräftelseFaderskapsbekräftelse och ingen gemensam vårdnad om man inte är gift? Det låter ålderdomligt och förlegat anser VBU.

Vad innebär gemensam vårdnad?

PappaBarn red line

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Vid gemensam vårdnad är båda föräldrarna barnets vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna måste ha förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör deras barn, det betyder inte att de alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Det betyder heller inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans besluta om båda eller en av dem ska vårda barnet och ha det boende hos sig. Om barnet bor hos en förälder ska föräldrarna tillsammans bestämma hur den andra föräldern ska träffa barnet.

Läs MFoF:s broschyr "Gemensam vårdnad, vad innebär det?"

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!