VBU_undertext_röd

Statistik - Vårdnad

2006 kom lagförändringen av föräldrabalken, samarbetsproblem blev grund för ensam vårdnad. Sedan 2006 har antalet vårdnadsmål dramatiskt ökat. Vi menar att lagändringen är konfliktdrivande.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Vårdnad

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Vårdnadstvister

PappaBarn red line

Diagrammet inkluderar vårdnadsmål med måltyp 1216,

1211 - Faderskapsmål
1216 - Talan om vårdnad av barn m.m.
1217 - Talan om äkenskapssilnad genom stämning
1299 - Övriga familjemål (boende, umgänge mm)
1312 - Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad


Källa: Domstolsverket

Vårdnad - I

PappaBarn red line

Fördelningen av vårdnad visar att de flesta föräldrar har gemensam vårdnad, detta gäller ca 1,6 miljoner av hemmaboende barn. Diagrammet tar inte hänsyn till alla typer av vårdnadshavare.

Av de barn som inte gäller för gemensam vårdnad ser fördelningen ut så här för 2014:
- Ensam vårdnad moder gäller ca 77% av barnen
- Ensam vårdnad fader gäller ca 8% av barnen
- Ensam vårdnad övriga gäller ca 15 % av barnen

Av barnen med en ensamstående förälder var hela 80 procent folkbokförda med sin mamma. I den siffran gömmer sig dock många barn som bor växelvis hos föräldrarna, vilket inte syns i statistiken. Enligt en beräkning som Socialdepartementet publicerade 2011 bor cirka en tredjedel av alla barn växelvis hos båda föräldrarna men är då folkbokförd hos en av dem.

Källa: SCB

Vårdnad - II

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal vårdnadshavare. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Två vårdnadshavare - båda ursprungliga föräldrar
Två vårdnadshavare - andra än båda ursprungliga föräldrar
En vårdnadshavare - mor
En vårdnadshavare - far
En vårdnadshavare - annan än mor och far
Uppgift om vårdnadshavare saknas

Av de barn som inte gäller för gemensam vårdnad ser fördelningen ut så här för 2016:
- Ensam vårdnad moder gäller ca 86% av barnen
- Ensam vårdnad fader gäller ca 9% av barnen
- Ensam vårdnad övriga gäller ca 6 % av barnen

Källa: SCB

Skäl till ensam vårdnad

PappaBarn red line

Diagrammet visar vad som åberopas till stöd för yrkandet om ensam vårdnad. Statistiken är hämtad från SOU 2017:6 och de dommar som granskats.

Källa: SOU 2017:6

Från SOU 2017:6

Ensam eller gemensam vårdnad

PappaBarn red line

Diagrammen visar vårdnadsutredningens (familjerätten) rekommendationer om vårdnad samt hur domstolen dömde i de enskilda fallen. Statistiken är hämtad från SOU 2017:6 och de dommar som granskats.

Källa: SOU 2017:6

Barns inställning

PappaBarn red line

Domstolens ställningstagande när det gäller barnets inställning. Statistiken är hämtad från SOU 2017:6 och de dommar som granskats.

Källa: SOU 2017:6

Geografiskt avstånd

PappaBarn red line

Omkring en fjärdedel av alla barn under 18 har föräldrar som inte bor tillsammans. För dessa barn kan det geografiska avståndet mellan föräldrarna ha betydelse för möjligheten att träffa den mamma eller pappa de inte bor hos. Det har blivit vanligare att barn har kort avstånd, och mindre vanligt med långt avstånd, till den förälder de inte bor tillsammans med. Statistiken skiljer beroende av föräldrars inkomst och var barnet bor.

Diagrammet visar antal hemmaboende barn och deras geografiska avstånd till frånlevande förälder. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Källa: SCB

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!