VBU_undertext_röd

Statistik - Somatiska

De senaste resultaten från Skolbarns hälsovanor visar att allt fler tonåringar uppger att de ofta har psykosomatiska besvär. Bland 15-åriga flickor är andelen den största sedan studien började i mitten på 1980-talet.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Somatiska besvär

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Psykiska och somatiska besvär

PappaBarn red line

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Undersökningen som samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO, omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i respektive land.

De senaste resultaten från Skolbarns hälsovanor visar att allt fler tonåringar uppger att de ofta har psykosomatiska besvär. Bland 15-åriga flickor är andelen den största sedan studien började i mitten på 1980-talet, 57 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Psykosomatiska besvär hos barn

PappaBarn red line

Barns levnadsförhållanden i procent efter indikator för psykosomatiska besvär.

Källa: SCB

FHI 2009

PappaBarn red line

År 2009 fattade regeringen beslut om att en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa skulle genomföras. Samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 9,  ca 172 000 elever, svarade på enkäten.

Av resultaten i denna rapport kan man utläsa att barn som bor hos båda föräldrarna mår bäst och utsätter sig i mindre grad för alkohol, tobak etc.

Källa: Folkhälsoinstitutet - utgiven 2011

Folkhälsoinstitutet 2009
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!