VBU_undertext_röd

Statistik - Snabbfakta

Statistiken baserar sig på SCB och domstolsverkets uppgifter. Alla uppgifter förutom avgjorda tvistemål rapporteras av SCB, det innebär att uppgifter om vårdnad och separation baserar sig på SCB sätt att rapportera. Mer noggrann statistik om vårdnad får man endast om man studerar enskilda domar från tingsrätten.

Snabbfaktarutan rapporterar det mest aktuella året, d.v.s. det år då all statistik inkommit och behandlas av myndigheterna.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Snabbfakta

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Snabbfakta 2020
Befolkning, hösten 2020 10 367 232
Antal familjer 0-17 år 1 169 923
Antal barn 0-17 år 2 121 598
Antal barn i snitt per familj 1,8
Barn som upplever separation
(vart 3:e barn i Sverige)
61 793
Vanligast med gemensam vårdnad
 - Gemensam vårdnad 92,2 %
 - Ensam vårdnad mamma 6,2 %
 - Ensam vårdnad pappa 0,6 %
 - Övriga 1,0 %
Föräldrar som har ensam vårdnad
 - Ensam vårdnad mamma 89,9 %
 - Ensam vårdnad pappa 8,9 %
 - Övriga 1,1 %
Kraftig ökning sedan 2006
Avgjorda tvistemål 2006 2 909
Avgjorda tvistemål 2017 7 359
Ca 10 000 barn påverkas årligen av en vårdnadstvist. Sedan 2006 är det ungefär 130 000 barn.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!