VBU_undertext_röd

Statistik - Separation

Antalet barn som årligen upplever att deras föräldrar går skilda vägar har varit stabilt under de senaste åren, det rör sig om ca 60 000 barn.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Separation

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Antal barn vars föräldrar separerat (I)

PappaBarn red line

Som separerade ett visst år räknas personer som var folkbokförda på olika adresser 31/12 det året men var boföräldrar folkbokförda på samma adress 31/12 året innan och där ingen av dem avlidit under året.

Källa: SCB

Antal barn vars föräldrar separerat (II)

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2015.

Källa: SCB

Barns ålder vid separation

PappaBarn red line

Separation när barnen är nyfödda är mindre vanligt, kurvan vänder vid 2 års ålder. Det är vanligare att barnet upplever en separation när det är yngre än när det är äldre.

Källa: SCB

Andel barn som upplever separation

PappaBarn red line
År 2011 upplevde 48 353 barn i Sverige en separation mellan föräld­rarna. Det motsvarar 3,2 procent av alla barn med gifta eller sambo­föräldrar. Andelen barn som var med om en separation minskade under början av 2000‑talet, från 3,4 procent år 2000 till 3 procent 2006.

Källa: SCB

Skilsmässa

PappaBarn red line

En skilsmässa sker när ett äktenskap blir upplöst på initiativ av minst en i paret. Fram till 2009 baserades antalet skilsmässor på antalet folkbokförda kvinnor som blev skilda under perioden. Från 2009 baseras antalet skilsmässor på antalet folkbokförda kvinnor som har skilt sig från en man under perioden plus antalet folkbokförda män och kvinnor som har skilt sig från en person av samma kön under perioden dividerat med 2.

Skilsmässor=KM+⌈KK/2⌉ +⌈MM/2⌉

KM = Antalet tillfällen under året som en folkbokförd kvinna som har skilt sig från en man
KK = Antalet tillfällen under året som en folkbokförd kvinna som har skilt sig från en kvinna
MM = Antalet tillfällen under året som en folkbokförd man som har gift skilt sig från en man

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Avgjorda mål gäller "Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad" sammanslaget med "Talan om äktenskapsskillnad genom stämning".

Källa: SCB, Domstolsverket

Diagrammet visar antalet skilsmässor mellan 2010 - 2017 fördelat i åldersgrupper. Liknande resultat finner vi även i besöksstatistiken på VBUs hemsida och i vår Facebook kanal.

Källa: SCB

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!