VBU_undertext_röd

Statistik - Familjerätt

Familjerätten ger stöd till föräldrar som behöver hjälp med att komma överens i vårdnads-, umgeänges- och boendefrågor som rör deras gemensamma barn.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Familjerätt

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Antal avtal om vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn red line

Av 6 kap. 17 a § föräldrabalken framgår det att enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) kan föräldrar få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Vidare framgår det att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken ska godkännas.

Diagrammet visar antal avtal om vårdnad, boende och umgänge i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller umgängesutredning

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn aktuella i vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller umgängesutredning i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Samarbetssamtal

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!