VBU_undertext_röd

Statistik - Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning (VAB), mammaledighet, pappaledighet och rätt till förkortad arbetstid. En ensamstående förälder har rätt att ta ut hela ledigheten själv, men endast om den ensamstående föräldern har ensam vårdnad.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Föräldrapenning

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Uttag nettodagar - föräldrapenning

PappaBarn red line

VBU tittar på "antal mottagare av föräldrapenning" och det antal nettodagar som vardera föräldern använder. Utifrån detta får man en indikator på hur föräldrar värderar föräldraskapet. Vi tror att det finns många anledningar till kurvans utveckling och utseende. Ett historiskt arv och fördomar om hur och vem som ska ta hand om barnen tror vi är påverkande faktorer.

Källa: Försäkringskassan

Uttag nettodagar - tillfällig föräldrapenning (VAB)

PappaBarn red line

Den tillfälliga föräldrapenningen används vid "vård av barn", VAB.

Källa: Försäkringskassan

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!