VBU_undertext_röd

Statistik - Befolkning

Antal barn i Sverige har varit omkring 2 miljoner sedan början av 1900‑talet, med undan­tag från åren innan och under andra världs­kriget. På längre sikt antas antalet barn öka något och år 2060 förväntas det finnas nästan 2,4 miljoner barn i Sverige.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Befolkning

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Antal barn

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn i Sverige.

Källa: SCB

Antal familjer

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal familjer. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Källa: SCB

Genomsnittligt antal barn

PappaBarn red line

Diagrammet visar genomsnittligt antal barn. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Källa: SCB

Total Fertility Rate (TFR)

PappaBarn red line

Begreppet summerat fruktsamhetstal, TFR (total fertility rate), är det genomsnittliga antalet barn en förälder förväntas skaffa under sin livstid. TFR fås genom att summera de åldersspecifika fruktsamhetstalen för en given tidpunkt.

Diagrammet visar TFR för hela riket. TFR antalet i diagrammet gäller den röda serien "Kvinna".

Källa: SCB

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!