VBU_undertext_röd

Statistik - Alkoholvanor

PappaBarn - Statistik - Alkoholvanor

Studier pekar på att kvinnor oftare vänder sig till andra när de upplever påfrestningar, medan män dricker mer alkohol. Detta stämmer överens med det vidare psykiatriska ohälsopanoramat, där kvinnor är mer deprimerade men där män har mer alkoholproblem. Lägger man ihop sjukdomsbördan för depression och alkoholberoende i Sverige hamnar kvinnor och män på nästan exakt samma nivå.

Hämtat ur rapporten "Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression" från Folkhälsomyndigheten.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Alkoholvanor

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

FHI 2009

PappaBarn red line

År 2009 fattade regeringen beslut om att en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa skulle genomföras. Samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 9,  ca 172 000 elever, svarade på enkäten.

Av resultaten i denna rapport kan man utläsa att barn som bor hos båda föräldrarna mår bäst och utsätter sig i mindre grad för alkohol, tobak etc.

Källa: Folkhälsoinstitutet - utgiven 2011
 

Folkhälsoinstitutet 2009
Folkhälsoinstitutet 2009

Alkoholrelaterade diagnoser 10-14 år

PappaBarn red line

Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 15-19 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 20-24 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 25-29 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 30-34 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 35-39 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 40-44 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 45-49 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 50-54 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 55-59 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!