VBU_undertext_röd

Statistik - Vårdnadstvister

PappaBarn - Statistik

Här publicerar vi kontinuerligt statistik som berör vårdnad av barn och faktorer som påverkar vårdnadstvister. Informationen hämtas bl.a. ifrån "Sveriges officiella statistik", VBU publicerar även sin egen statistik.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Vårdnad

PappaBarn red line

Vi följer upp utvecklingen av vårdnadsmål i tingsrätten t.ex. hur många mål som genomförs årligen. Vi följer även utvecklingen om hemmaboende barn.

Till statistiken om vårdnad

Separation

PappaBarn red line

Hur många barn upplever att deras föräldrar separerar och hur gamla är barnen vid separation?

Till statistiken om separation

Befolkning

PappaBarn red line

Hu många barn finns det i Sverige, hur många familjer och hur många barn får varje familj?

Till statistiken om befolkning

Somatiska besvär

PappaBarn red line

Psykosomatiska besvär är ett mentalt och kroppsligt
tillstånd, som antas ha en psykisk orsak. Vilka somatiska besvär drabbas barn?

Till statistiken om somatiska besvär

Alkoholvanor

PappaBarn red line

Vilka alkoholvanor har barn och vuxna och hur skiljer sig detta i olika åldersgrupper?

Till statistiken om alkoholvanor

Förstämningssyndrom

PappaBarn red line

Förstämningssyndrom tillhör de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, och arbetsoförmåga. Till förstämningssyndrom räknas depression, manier, dystymi och blandtillstånd av dessa.

Till statistiken om förstämningssyndrom

Föräldrapenning

PappaBarn red line

Föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning (VAB), mammaledighet, pappaledighet och rätt till förkortad arbetstid.

Till statistiken om föräldrapenning

VBU

PappaBarn red line

Vi följer årligen upp utvecklingen av vårdnadsmål i tingsrätten på detaljnivå genom att studera 10 domar från Sveriges alla tingsrätter. Det blir ca 450 domar som indikerar samhällets syn på familjeliv och vårdnad.

Till statistiken om VBUs egna studier

VBU Poll

PappaBarn red line

Vi lägger ut ett antal frågor som cirkulerar på hemsidan där vi vill ha din åsikt i specifika frågor. Resultaten presenterar vi här.

Till statistiken om VBUs Poll

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!