VBU_undertext_röd

VBU saknar i betänkandet

PappaBarn - Se Barnet!
Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Vi saknar

Cochem-modellen

Utredningen har försummat att analysera den tyska Cochem-modellen. Modellen innebär en snabb handläggning i domstol, med krav på föräldrarna att komma fram till ett för barnet bra ordning. Om en förälder inte medverkar placeras barnet hos den förälder som bäst bedöms komma att tillgodose barnets tillgång till båda föräldrarna.

Den ojämna könsfördelningen och avsaknad av jämställdhet

Könsfördelningen bland socialsekreterare och andra anställda inom familj- och socialpolitiken är mycket snedvriden. Som ett exempel kan nämnas att den nya myndigheten MFOF, där alla 16 anställda är kvinnor. Ett annat exempel är att i denna aktuella vårdnadsutredning är endast två män av dryga dussintalet sakkunniga och experter. Då domstolen dömer till ensam vårdnad tillerkänns mamman den i ca 75 % av fallen. Det kan antas att manligt tänkande och synsätt gällande barn kommer till korta. Det saknas diskussion och initiativ kring denna obalans, likt de om behovet av fler kvinnor i företagsstyrelser och andra maktpositioner i samhället.

Falska anklagelser

VBU anser att utredaren inte i tillräcklig omfattning beaktat problematiken kring falska anklagelser, då dessa ofta får en avgörande betydelse i processen. Vanligtvis leder falska anklagelser inte till någon nackdel vid domstolsbedömning av en anklagande förälderns lämplighet. Enligt vår uppfattning är tillgripande av falska anmälningar ett tecken på olämplighet som borde få genomslag vid bedömningen och beslut om vårdnad och boende.

Egenmäktighet med barn

Lagändringen från 1 juli 2014, om egenmäktighet med barn har blivit ett misslyckande. Detta berörs inte i utredningen. Att föra bort ett barn inom landet, under gemensam vårdnad, ses som ett ringa brott och sanktioner mot den förälder som beter sig på detta sätt uteblir. Bortförande av barn inom landet borde, såsom gäller om barnet förs utomlands, bedömas som grovt då det för barnet får liknande följder. VBUs erfarenhet är att det är en vanlig taktik, för att "vinna" vårdnadsmål med stöd av kontinuitetsprincipen. Detta är ett område där ett för barnet skadligt föräldrabeteende inte leder till sanktioner mot en krånglande förälder.

Vetenskapliga studier

VBU anser att utredaren inte i tillräcklig omfattning beaktat vetenskapliga studier som exempelvis Chess-projektet som visar att växelvis boende är bra för samtliga barn oavsett ålder. Information från vetenskapliga studier tas endast upp marginellt i betänkandet.

Alternativa idéer och tankar för konfliktlösning saknas

Det finns behov av att utveckla alternativa konflikthanteringsmetoder med syftet att i ett tidigt skede involvera barns sociala nätverk. Exempelvis genom familjeråd, nätverksmöten mm.

Ekonomiska incitament

Betänkandet har inte beaktat de ekonomiska incitament som idag finns att driva vårdnadsprocesser med syfte att få pengar.
 

Ge oss dina kommentarer
 

 • 27 oktober 2019 08:14:20
  Felaktig slutsats av aktuell forskning har växelvis boende är bra för samtliga barn oavsett ålder. Eftersom objektkonstans uppnås först vid tre års ålder kan växelvis boende innan dess få allvarliga följder för barnet.
 • 24 april 2019 01:05:55
  Mycket fint att se att Pappa Barn konkret arbetar med att påvisa hur övriga världen i flera fall redan sprungit ifrån Sverige. Det är detta som är kärnan: Vad kommer forskare fram till i Sverige och i andra länder? Vad kostar denna brist på professionalitet samhälle och individer i reda pengar och i socialt lidande? Det är inte raketteknologi att ta till sig av kvantifierbara data även om effekterna är långtgående. Hur löser andra I-länder detta (eftersom det är här dessa effekter av snedvridet tredjevågskackel uppstår och här vi ägnar skattepengar till att underblåsa detta)? Min äldsta dotter är 15 och jag lurades från start till att avsäga mig vårdnaden under hot om adoption (exet sade att hon skulle hitta en ny man och låta honom adoptera). Jag bad om hjälp och råd på familjerätten men de ryckte på axlarna och tyckte det var bra att ännu en man hölls borta. Ironiskt nog är det kvinnor med "pappa issues" som blir föräldraalienerare. Mitt tips till alla killar är att aldrig dejta kvinnor som hatar sin pappa för att han stack, vilket fyrtiotalistpappor faktiskt ofta gjorde, även om det är lätt att i efterhand generalisera. Efter att ha vunnit helgumgänge i Tingsrätten efter fyra års krångel hade vi en tid med relativ ordning. Sedan krånglade exet mer och mer och kunde samtidigt svänga tillbaka och låta mig vila på hennes soffa medans hon handlade. Efter en tids nästan total avsaknad av kontakt tog jag det jobbiga riskabla beslutet att åter vända mig till tingsrätten. Där förklarades att schemat som kostade mig 25.000 att få till, inte gällde eftersom det så ofta krånglats med. Jag förlorade enligt samma logik allt umgänge och därmed all kontakt. Mamman såg till och ser fortfarande till att all kontakt omöjliggörs (till och med dotterns wordfeudkonto stängdes ner). Jag har inte sett eller hört av henne på fyra år. Jag är ostraffad och har inga dokumenterade svårigheter whatsoever. Jag talar Svenska i tal och skrift. Jag är legitimerad lärare och färdtjänstchaufför dvs tjänsteman betrodd att handskas med gravt handikappade barn. Jag har delad vårdnad om ett annat barn, min andra dotter. Det allt det här leder till på längre sikt är att feminismen gräver sin egna grav eftersom vi som blir trakasserade härdas i stålbad medans kvinnlighetens silkesvantas fördummar och förslöar alla "stackare" som vaknar upp på 50, 60 års dagen med utflugna barn, ensamma och gulligullade undrandes "Varför får jag inte frukost på sängen?".
 • 7 december 2018 15:12:31
  hej
 • 17 november 2018 13:55:23
  Min son fick gemensam vårdnad tack vare sms-bevis inspelningar och vittnen. Även tack vare era sidor som gett oss massor viktig information så vi kunnat förbereda oss.Trots att familjerätten ville ha enskild vårdnad till mamman, genom att ta bort positiva saker min son gör för sin dotter, förvanskat utredningen och lagt in faktafel. Jag var med på ett möte så jag är ett vittne till detta. Vi blev chockade över hur illa ställt det är på socialen.
  Farmor
 • 22 juli 2017 17:44:22
  Mycket bra som jag och min sambo också funderat över då vi är mitt uppe i en utredning om vårdnadstvist av sambons treåriga son. Min sambos advokat har gett vetenskapliga artiklar som bevis vid rättegång, vilket inte har tagits på större allvar. Mamman kan fortfarande påpeka att barnet (som är över tre år) behöver ETT stabilt hem, då hos mamman och att pappan ska vara en förälder som kommer hem till dom och umgås. Vi har äntligen fått till umgänge med övernattning varannan lör-sön kl 10-10, sen varannan ons 2h på eftermiddagen. Men denna modell har nu pågått i ett år och domstolen förväntar sig att två föräldrar som aldrig kunnat samarbeta ska komma fram till en egen upptrappning, där mamman inte vill ha en upptrappning utan är nöjd med upplägget (eller vill sänka tiden).
  Tack för ert fantastiska jobb, jag hoppas på stora förändringar kring synen av pappor och ett mer jämlikt tänk kring barns rätt till båda sina föräldrar.

  Med vänlig hälsning, Therese