VBU_undertext_röd

Mer fokus på föräldrarna

Linnéa Elfström Schederin Linnéa Elfström Schederin
Vårdnadsutredningen SOU2017:16 har utelämnat konkreta förslag om stödinsatser till föräldrar när rättsväsen eller socialtjänst hanterar en vårdnadstvist. Däremot vill utredningen utöka barns rätt att uttrycka sig och att detta även ska gälla små barn.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Stöd-Stöd-Stöd

Mer fokus på föräldrarna menar Linnéa!

PappaBarn red line
VBU har träffat Linnéa Elfström Schederin som själv är drabbad av en infekterad tvist. Linnea växte upp med två bråkande föräldrar i en kaotisk vardag.

– Jag var 8 år när det startade, varje natt somnade jag med en klump i magen och varje morgon fanns samma klump kvar. När jag var 13 år skar jag mig själv för fösta gången eftersom det inte längre räckte med att gråta.

Under flera år har Linnea levt med självskadebeteende och överdriven prestationsångest. – Presterar jag inte känner jag mig dålig. Linnea är grundaren till www.WeRise.se, ett projekt som ska förändra något dålig till något positivt. Linnéas vision är att inget barn ska sluta älska sig själv på grund av den villkorslösa lojaliteten till sina föräldrar.

– Jag tycker att mer fokus borde ha landat på mina föräldrar. Hade mina föräldrar fått hjälp med att hantera konflikterna och den kris de gick igenom tror jag inte de utsatt mig för så mycket skit. Fångar man upp föräldrarna är min förhoppning att barnen slipper ta skada men självklart ska det också finnas stöd för barn från början till slut. Vi måste jobba proaktivt och ge föräldrar stöd, stöd och stöd!

I vårdnadsutredningen nämns att föräldrar ska genomgå ett obligatoriskt informationssamtal. Inom ramen för detta samtal ska också information ges om hjälp i annan form. VBU anser inte att detta är tillräckliga insatser för att stödja föräldrar i en vårdnadsprocess.

VBU anser att fler resurser med olika kompetenser bör sättas in när föräldrar träffar socialtjänsten. Vi menar att ett team bestående av psykologer och terapeuter ska komplettera socialsekreterarens arbete under samarbetssamtal, vårdnadsutredningar och barnavårdsutredningar. Det är svårt att tillgodose barnets rättigheter om man inte löser föräldrarnas problem.

Fler kompetenser har större möjligheter att stävja en konflikt och lösa de problem som uppstått så att barn framöver slipper genomgå det som Linnéa berättar om.

/F för VBU

Ge oss dina kommentarer
 

 • 3 november 2020 12:49:34
  Me and my Spanish family have been completely erased from my two kids aged 3 and 7 now over three years ago. I was painted to be a danger for my kids after I caught my ex cheating while I was away working. Social services in Ekerö and family court in Solna and Stockholm helping the mother cancel 35 of the first 40 meetings with my kids! I kept complaining but I was ignored while they kept bullying me. When I lost my temper and saw what they were doing they said my behaviour was unacceptable and so they took my kids forever. I only think about suicide now
 • 9 januari 2020 21:21:59
  Jag frågade om familjerätten kunde prata med mina barn som är 9 år och 11 år...men de sa bara att jag fick lugna mig och att de inte tänkte prata med dem. Detta trodde jag aldrig!!! Jag jobbar själv med barn och man pratar hela tiden om barnkonventionen etc. För mig är det struntprat för det görs inte...
 • 12 november 2019 23:07:47
  domstolen gick emot psykolog specialpedagog och socialtjänsten samt barnens egen vilja att deras ena förälder alienerar och smutskastar och vägrar samarbeta med mig som mamma jag samarbetar och informerar och allting han ändrade attityd inför tingsrätten hälsade på stan och gick på möten ihop ( nu har han gått tillbaka till samma bemötande pratar inte kommunicerar inte kontakt om möten i lappform meddelar han inte om så man ska missa möten som de får info om på hans vecka ) och förtalade mig och falskt anklagade trots detta gick beslutet emot barnen och alla expert uttalanden. Hur är det möjligt? Nu när han fick som han ville har kommunikationen helt uteblivit hur kan man döma då fel och emot barnen? Ingenstans i någon utredning står det från socialtjänst skola eller domstol att jag är olämplig som mamma och inte skulle kunna tillgodose barnens behov men motiveringen att gå emot allting annat som talar för pappan aldrig skulle tillåta barnen har kontakt med mig är enda motiveringen att mina barn som är 10 0ch 13 inte skulle vara mogna nog att förstå sin egen vilja ??? Trots socialtjänsten skriver barnen talar starkt och tydligt för de vill vara hos sin mamma och är rädda för sin pappa. ( av vilken anledning?) det är också förklarat och bekräftar av många instanser barnen uttryckt ” han blir arg om vi saknar mamma eller pratar om mamma eller vill till mamma ”. Jag får bara inte finnas eller älskas av barnen. Han förbjuder dem att komma hit eller ringa eller prata med mig han kontrollerar deras sms kontakt med mig och smutskastar både mig och min sambo som
  Barnens är väldigt trygga med som det står många fina saker om i utredningar och samtal med barnen. Trots detta kommer han undan och får fortsätta sin skadegörelsen. Efter en 2 år släng vårdnadstvist vet jag inte ens vad jag ska göra. Lagen säger barnen skall man lyssna på och barnens bästa sätta först . Barnen mår dåligt och pappan fortsätter sin alienation om inte värre nu efter domen är det rätt mot barnen? . Nu får jag ingen som helst hjälp eftersom ” rättsprocessen är avgjord ”. första orden barnen sa när domen kom till sina lärare var ” det var fel” som jag fick till mig på sms att dom var ledsna i skolan. Men vad ska jag göra?
 • 3 november 2019 08:59:48
  Det du skriver är vanligt. I stort sett alla föräldrar (pappor) kan berätta samma. Systemet borde ändras så att man först reder ut om någon av föräldrarna är farlig/olämplig för barnet. Om inte så utredare man om barnet tillåts träffa båda föräldrarna. Om inte så definierar man den förälder som krånglar/hindrar. Så placerar man barnet hos den av föräldrarna som har störst sannolikhet att tillse att barnet får behålla kontakt med den andre. Enkelt! Istället för att försöka reda ut vilken förälder som är "dummast" mot den andre. Vilket inte går och är ointressant. Så fort socutredare börjar lyssna av de vuxnas antipatier så hamnar man i knäet på den föräldern. Soc består till 95% av kvinnor. Är det konstigt att de oftast sympatiserar med kvinnan/mamman?

  Jan Angner
 • 30 oktober 2019 14:38:26
  Jag tänker att detta behöver spridas i media för att det ska få kraft nog att bli någon förändring.
  Alla vi föräldrar som är utsatta för alienation har munkavle och våra händer bakbundna.
  Nämner man någon oro så vänds det till den andra förälderns fördel.
  Jag har ömsom blivit anklagad för bry mig för lite och i nästa stund enligt dom ha överreagerat. Jag ser långt in i framtiden och oroar mig över att mitt barn ska behöva plågas utav konsekvenserna av allt detta i hela sitt liv.
 • 13 augusti 2019 15:55:25
  Håller helt med om att fler resurser med olika kompetenser borde sättas in när föräldrar träffar socialsekreterare! Det verkar som ”sekretess” många gånger stjälper istället för hjälper.
 • 18 april 2019 03:35:28
  Jag och mitt ex, även mina barns mor är precis uppe i den snurren. Jag känner inte att jag får något stöd fr socialtjänsten.
  Ej heller har de beslutat om något trots 3 tidigare utredningar.

  Vet inte var jag skall vända mig. Vilka lyssnar?
 • 21 augusti 2018 19:33:45
  Hej! Håller med i ovanstående kommentarsinlägg.
  Hur ska socialen bli bättre på att se en alienation som pågår eller situationer där risken finns att det uppstår? När det gäller familjerätten (som jag anser bara försöker prata förstånd med föräldrarna, men inte kan göra något) så är ju de utbildade i sådana här ärenden. Men som sagt vad gör de åt problemet när det kommer på deras bord? Jo, de försöker prata och hitta en lösning, men det är ju hur svårt som helst att prata med en förälder som har en narcissistisk/borderline problematik.
  Eller bara är omöjlig att dela föräldraskapet med. Mer och sakkunnig psykologutvärdering i ett tidigt skede skulle troligtvis göra att fler fall utreds på ett bättre sätt.
 • 9 april 2018 23:22:05
  Hej! Ja att förälder som söker vårdnad ska psykolog utredas är inget att tveka på, riktig special kompetens.. rättspsyk klass.. Med en borderline person eller den gruppen av personer, är det fruktansvärt svårt att värja sig.. oerhört manipulativa och utstuderade..
  Att barnen har känslor och far illa finns inte i deras ego-jag bubbla.. De personer vill verkligen göra den andra föräldern riktigt illa.. Nu gick jag emot min advokat att inte nämna hos familjerätten mina misstankar.. socialen börjar förstå att det inte står rätt till och min enträgna röst för barnen, samt en vaken domare ska nog lösa saken.
  Men grund problemet kvarstår när den sökande föräldern är outredd och den andre föräldern måste vara på sin vakt, samtidigt som man själv är helt slut i nerver..
  På mig tar det extra mycket o se min äldsta dotter fara illa både genom att inte vara lika behandlad och på det en del avstängd eftersom hon går i en grupp med barn och saker är sekretess belagda.. "vad kan det vara tro?" inte är det för min dotters bästa varjefall..
  Krav på psykolog utredning..
  hälsningar Peter
 • 9 april 2018 22:05:04
  Det bästa jag läst på länge! Håller med till hundra procent. Jag har förlorat kontakten helt med mina tre tjejer trots att vi varit flera gånger på soss./Christer
 • 9 april 2018 10:25:16
  Lag och viten mot föräldrarpåverkan.
  Krav på undersöka personlighetsstörning. Det är otroligt svårt att se igenom en narcissist men den orsakar lidande runt omkring.
  Socialtjänst/familjerätt gör enkelt för sig att frigöra barnet och får det lugnare om den är hos bråkmakarn/isolatorn.

  Lag är enda lösningen. Socialtjänsten måste krävas på att verfifiera om personlighetsstörning finns. Om det finns en sådan då är det lagen som gäller. Då ska de inte belönas och få enskild vårdnad utan få ta del av barnen lika mycket.
  Efterlevs det inte så är det viten och straff sanktioner.

 • 8 april 2018 22:34:18
  Inget barn tar avstånd från en förälder. Inget. När så sker beror det på påverkan. Hur kan ett samhälle, som anser sej vara ett civiliserat samhälle, ge den typen av beslut och ansvar, för någon som inte kan överblicka konsekvenserna? Det skulle vara lag på att barn under 18 år har växelvis boende med båda föräldrarna. Vi ger inte barn under 20 år rätt att handla alkohol, för det är skadligt. Hur skadlig är inte föräldrar-alienering? Anser Pappa Jörgen
 • 8 april 2018 21:38:10
  Jag har inte sett Minna barn snart 2 år
 • 8 april 2018 21:36:51
  Stämmer väl överens med mina erfarenheter. Det handlar inte om att intervjua ihjäl barnen, det hjälper sällan. Angrip föräldrarnas problem så kommer barnen få det bättre. Jag tror också att ett mer komplett team hos socialtjänsten skulle hjälpa mer. Att våga ifrågasätta föräldrarna och de val som de gör, söka skälen till osämjan, ifrågasätta och avkräva motiveringar i alla situationer skulle ge en tydligare bild av de beteenden som skapar problemen.