VBU_undertext_röd

VBUs förslag 7

PappaBarn - Se Barnet!
Statistiken säger att cirka 75 % av alla gifta skiljer sig under förhållandevis ordnade former, men 25 % klarar inte av det och hamnar i en vårdnadstvist. Forskare har kommit fram till att bland dem som hamnar i en vårdnadstvist, ofta finns en problembild, exempelvis beteendestörningar, hos ena eller bägge föräldrarna.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 7

Erbjudande om samtal med psykolog eller terapeut

Statistiken säger att cirka 75 % av alla gifta skiljer sig under förhållandevis ordnade former, men 25 % klarar inte av det och hamnar i en vårdnadstvist. Forskare har kommit fram till att bland dem som hamnar i en vårdnadstvist, ofta finns en problembild, exempelvis beteendestörningar, hos ena eller bägge föräldrarna. VBUs kontakt med våra egna medlemmar bekräftar detta. Som situationen är idag förbiser familjerätten alltför ofta detta faktum och utreder inte saken tillräckligt. Familjerätten måste beakta att detta inte är något som en förälder vill informera om, då det kan ligga föräldern till last i en framtida rättslig process.

VBUs förslag
Det måste tillföras resurser och kompetens att utreda om föräldrarnas ohälsa är en bakomliggande faktor till vårdnadstvisten och även hur man i de fall det är så, kan stötta föräldrarna.
Föräldrar ska erbjudas samtal med exempelvis psykolog eller terapeut.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Bättre förutsättningar skapas för att få större kännedom om föräldrarnas ohälsa. Därmed kan fler föräldrar få stöd och hjälp att lösa sitt grundproblem. Därmed kommer sannolikheten för en rättslig process minska.
 

Ge oss dina kommentarer
 

 • 14 mars 2018 05:37:28
  När det stormar och en förälder ev. sprider falsk information... kan det vara bra att sitta lungt i båten och tänka bort den andra föräldern. Vad den föräldern säger och gör är svårt att påverka.


  Målsättningen med att sprida osanning och manupilera är möjligen större än osanningen i sig. Att provisera dig till att gå i försvar och använda ditt förvar till att styrka att det ej finns tillit och förutsättningar för samarbete och gemensam vårdnad.


  Sätt fokus på barnet och vad du själv gör för att det skall fungera, motanmälningar och försvar riskerar styrka att tillit och förutsättningar för samarbete saknas även om du har rätt i sak.


  Minst en förälder behöver påvisa att den fokuserar på barnet med målsättning att lägga det gamla bakom sig och fokusera framåt

 • 8 mars 2018 09:59:36
  Hej igen! ursäkta jag inte presenterade mig innan.. Peter heter jag och har varit övertygad om adhd hos mamman sen -2010 ingen större fara i relationen. En gastric bypass operation utfördes 2013. då började problemen. Men det värsta började under 2016 när vi försökte igen och bröt upp. Hon började utstuderat förbereda för egen vårdnad och jag märkte mer symtom på mamman som är mycket värre än adhd och kan knäcka personer totalt psykiskt. Symtom som, manipulativ, lögner, ordentligt hämndlystna riktigt elaka, visa en fasad.
  Förmågan att se barnens känslor och behov samt insikt är obefintlig.. "jag bubblan"..
  Läst om borderline nu när jag börjat hämta mig efter flera års psykisk misshandel, det lutar åt det..
  Så nog är det så viktigt att ett sådant här lagförslag går igenom!!
  Själv får jag nog gå emot min advokat och ändå anmäla både brott och oros anmälan om en eller två känslomässiga störningar. Min kontakt person på socialen skulle göra ett sista försök med familjerätten att få mamman att gå med på ett samtal med mig,(som hon sluppit undan) då sa hon att jag tömt ut alla möjligheter innan jag går vidare med anmälan.
 • 7 mars 2018 11:11:51
  Kommentar på inlägg 6 mars 2018 19:48:11
  Personer med en känslomässig störning har ofta en tendens att se sig själv i första hand och agera utifrån ett egocentriskt perspektiv. Att myndigheter behöver bli bättre på att upptäcka och se bakomliggande faktorer är ett måste... det upplevs ofta att den verkliga bakrunden/problemet till vårdnadstvist är någon helt annat än själva framställandet, det betyer inte att den föräldern skall sorteras bort. Däremot inte skapa egen vinning fördel av det som är negativt för barnet.
 • 6 mars 2018 19:48:11
  Hej! så är det i mitt fall.. mamman har en obehandlad känslo mässig störning, hon vill ha vårdnad, pengar till vilket pris som helst. Själv har jag ADD men har en verktygslåda som jag fyllt.. hade mamman sållats bort och upptäckts, så varit guld värt.