VBU_undertext_röd

VBUs förslag 6

PappaBarn - Se Barnet!
VBU har under sina tio år granskat ett stort antal vårdnadsutredningar, från hela landet. Vår erfarenhet säger att kvaliteten på vårdnadsutredningarna är mycket varierande. Men det allvarligaste är att kvaliteten överlag är undermålig.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 6

Kvalitet och rättssäkerhet i vårdnadsutredningar

VBU har under sina tio år granskat ett stort antal vårdnadsutredningar, från hela landet. Vår erfarenhet säger att kvaliteten på vårdnadsutredningarna är mycket varierande. Men det allvarligaste är att kvaliteten överlag är undermålig. Generellt möter utredningarna inte upp mot de riktlinjer som finns i handboken "Vårdnad, boende och umgänge", som de flesta familjerätterna använder. Utredarna använder inte heller i tillräcklig omfattning evidensbaserade utredningsmetoder, för att säkerställa att de har hög kvalitet och är rättssäkra. Det är vanligt förekommande att utredningarna saknar metoder som källkritik, precisering och replikering. Detta är mycket allvarligt och barnen är som vanligt de stora förlorarna.

- VBUs åsikt är att många vårdnadsutredningar är rättsosäkra, främst på grund av total avsaknad av kvalitetssäkringsprocess, värd namnet.

VBUs förslag 6-1
Att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, får uppdraget att säkerställa att de vårdnadsutredningar som familjerätten gör möter upp mot rekommendationer som finns om hur en vårdnadsutredning ska utformas och vad en utredningsrapport ska innehålla. I uppdraget ska också ingå att säkerställa att evidensbaserade utredningsmetoder används.

VBUs förslag 6-2
Att en obligatorisk kurs om 10 p i utredningsmetodik införs i socionomprogrammet.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Fler vårdnadsutredningar har en högre kvalitet och blir rättssäkra, vilket kommer att underlätta domstolarnas bedömningar. Med högre kvalitet på vårdnadsutredningarna kommer troligen färre föräldrar och barn behöva uppleva upprepade tvister i tingsrätt och besluten, ur barnets perspektiv, bli bättre.
 

Ge oss dina kommentarer