VBU_undertext_röd

VBUs förslag 5

PappaBarn - Se Barnet!
VBU anser att i debatten av barns behov, får inte barns behov av närstående tillräckligt stort utrymme. Socialtjänsten använder i praktiken inte sig av möjligheten att via domstol befrämja barnets behov av sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet nära.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 5

Närstående ska ges talerätt om umgänge

VBU anser att i debatten av barns behov, får inte barns behov av närstående tillräckligt stort utrymme. Socialtjänsten använder i praktiken inte sig av möjligheten att via domstol befrämja barnets behov av sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet nära. I många fall finns inom denna krets de viktigaste personerna i barnets tillvaro, ibland rentav viktigare än föräldrarna. Det kan exempelvis vara i ett läge då föräldrarna är fullt upptagna med egna problem som missbruk eller slitningar i sina relationer med nya partners.

För barnet kan det då vara någon i den äldre generationen som står för tryggheten och kontinuiteten i tillvaron. Mor- och farföräldrar har ofta även tid över som de både kan och vill ägna åt barnbarn. De är med andra ord en mycket stor tillgång för barnen. Dessa anhöriga kan också vara de enda personer som har egentlig inblick i och förståelse för barnets situation. Avskärmas dessa personer från barnet går barnet kanske miste om en "räddare i nöden". Därigenom kan väsentlig information om barnets belägenhet även undanhållas socialtjänsten.

VBUs förslag
Att närstående ges talerätt om umgänge.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Även om föräldrar tvistar ges barnen möjlighet att få tillgång till sina andra närstående som med stor sannolikhet kan vara en stor resurs och på flera sätt en viktig tillgång för barnen under en påfrestande tid i barnets liv.
 

Ge oss dina kommentarer