VBU_undertext_röd

VBUs förslag 3

PappaBarn - Se Barnet!
VBU ser allvarligt på att handläggningstiderna för utredningar om vårdnad, boende och umgänge kraftigt varierar och att föräldrar kan bedömas olika beroende på vilken kommun de tillhör. En anledning till det anser vi vara att kunskap och erfarenheter finns på för många olika ställen, vilket också gör att det blir svårare att utveckla verksamheten.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 3

Centralisering av vårdnadsutredningar

VBU ser allvarligt på att handläggningstiderna för utredningar om vårdnad, boende och umgänge varierar kraftigt och att föräldrar kan bedömas olika beroende på vilken kommun de tillhör. En anledning till det anser vi vara att kunskap och erfarenheter finns på för många olika ställen, vilket också gör att det blir svårare att utveckla verksamheten. Familjerätten är för decentraliserad, då det gäller hanteringen av vårdnadsutredningar.

Detta är i slutändan ett hot mot rättssäkerheten, som även ger utslag i domstolarnas beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Kvaliteten i vårdnadsutredningar är i många fall bristfällig. Förbättrad kvalitet kan uppnås via styrande verktyg och en centraliserad handläggning.

VBUs förslag
VBU föreslår en centralisering av vårdnadsutredningarna, t.ex. läns- eller kommunalvis, där länets/kommunens kompetens inom området samlas och utvecklas.

Förväntade konsekvenser av förslaget
VBU bedömer att handläggning och bedömning av ärenden kommer bli mer enhetlig och rättssäker, då större kompetens samlas på färre enheter. Det blir enklare att tillsätta extra resurser och experter där så behövs och det kommer att bli lättare att ha ett kunskapsutbyte mellan det färre antalet enheterna. Utredningarnas kvalitet kommer att förbättras och handläggningstiderna kan hållas inom vad som föreskrivs.
 

Ge oss dina kommentarer