VBU_undertext_röd

VBUs förslag 2

PappaBarn - Se Barnet!
I dag gör familjerätterna ingen systematisk och obligatoriskt uppföljning av hur utvecklingen varit för de familjer som varit delaktiga i en vårdnadsutredning, vilket i sig är ytterst anmärkningsvärt. Familjerätterna brukar erbjuda ett uppföljningssamtal ca sex månader efter att vårdnadsutredningen blivit klart, men det är frivilligt.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 2

Obligatorisk uppföljning av följderna för barnen

I dag gör familjerätterna ingen systematisk och obligatoriskt uppföljning av hur utvecklingen varit för de familjer som varit delaktiga i en vårdnadsutredning, vilket i sig är ytterst anmärkningsvärt. Familjerätterna brukar erbjuda ett uppföljningssamtal ca sex månader efter att vårdnadsutredningen blivit klart, men det är frivilligt. Det gör att den förälder som inte medverkar till att barnet ska ha ett nära och god kontakt med båda sina föräldrar kan "hålla sig undan" genom att inte gå på detta möte.

Eftersom familjerätterna inte gör någon uppföljning av en familjs utveckling efter tingsrättens dom, kan de inte heller se vad konsekvenserna blev av den rekommendation som de lämnat i utredningen.

- Något VBU finner ytterst anmärkningsvärt

En rekommendation som domstolen oftast, men inte alltid, följer. Detta innebär också att familjerätterna inte lär sig vilka rekommendationer som är bra respektive dåliga i olika situationer. Det enda sättet för familjerätterna att lära sig och utveckla kunskaper och metoder är att följa upp familjers utveckling.

VBUs förslag
VBU föreslår att familjerätterna 6 respektive 18 månader efter att vårdnadsutredningen slutförts, ska genomföra en för båda föräldrarna obligatorisk uppföljning av familjens utveckling. Dessa uppföljningar ska dokumenteras, och bli tillgängliga för domstolen vid eventuella framtida tvister.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Förslaget kommer troligen medföra att familjerätterna kommer känna ett större ansvar för sina rekommendationer, då resultatet följs upp. Familjerätternas erfarenhet och kompetens om effekterna på barnens liv och uppväxt, som resultat av deras rekommendationer, och oftast tingsrättens beslut, kommer kraftigt att öka. Det gör att familjerätterna på ett bättre sätt kan förbättra sina rekommendationer med barnets behov och bästa i fokus.

Förslaget kommer på kort sikt kräva en del insatser, men på längre sikt kommer åtgärden att medföra en besparing med barnen som de stora vinnarna.
 

Ge oss dina kommentarer
 

  • 7 mars 2018 11:23:39
    Ett super bra förslag! Det skulle verkligen förbättra och kvalitéts säkra hela processen.
    Fertalet företag gör kundenkäter och uppföljningar av deras insatser, så det är självklart att även familjerätten och andra myndigheter bör göra det samma.
  • 10 februari 2018 07:42:41
    Fint förslag, vi håller tummarna. Förslaget skulle också öka rättssäkerheten för barnet och alla andra