VBU_undertext_röd

Se Barnet!

PappaBarn - Se Barnet!
"En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts."

Betänkandet SOU 2017:6 Se barnet!
- En utvärdering av 2014 års vårdnadsutredning

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET!

1000-tals timmar

VBU har sedan vårdnadsreformens införande 2006 insett problematiken kring samhällets synsätt och agerande kring vårdnadsfrågor. Vi har lagt ner 1000-tals timmar på att informera, ge förslag och argumentera för vad vi anser vara "Barns Bästa".

Läs VBUs remissyttrande och kommentera det vi tycker. Vi hoppas att vårt yttrande kan ge en frisk injektion av nytänkande.

Läs vårt material

Tillstyrker, avstyrker och erinra

I vårt remissyttrande använder vi ibland ett annorlunda språk, här förklarar vi ordens betydelse:
 

  • Tillstyrker - i dessa fall godkänner vi förslaget
  • Avstyrker - i dessa fall godkänner vi inte förslaget
  • Inget att erinra - i dessa fall har vi inget att påpeka eller anmärka

Om direktivet

En särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren ska följa upp och undersöka hur reglerna har fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrätts-perspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift för utredaren är att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.

Det finns drygt 1,9 miljoner barn i Sverige. Ungefär 25 procent av barnen har föräldrar som har separerat eller aldrig bott tillsammans.

Varje år berörs nästan 50 000 barn av föräldrars separation. De flesta föräldrar kan efter en separation samarbeta och hittar tillsammans lösningar som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Över 90 procent av alla föräldrar som separerar har fortsatt gemensam vårdnad och drygt 30 procent av alla barn till separerade föräldrar har ett växelvist boende hos sina föräldrar. En del föräldrar har dock en så svår konflikt att det inte är möjligt att samarbeta i frågor som rör barnet eller enas om barnets framtid. För vissa barn innebär det att domstolen måste lösa föräldrarnas tvist.