VBU_undertext_röd

Rättsväsen

PappaBarn - Jämställdhet
Vi anser att familjepolitiken inte är jämställd, på flera områden arbetar samhället att förbättra detta.

- Vi tycker att det går alldeles för långsamt!

Vi anser att det krävs fler åtgärder och punktinsatser för att påskynda utvecklingen.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Jämställdhet > Rättsväsen

Vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn red line

Vårdnad, boende och umgänge avgörs i de flesta fall hos tingsrätten. Ca 3400 avtal om vårdnad, boende och umgänge skapades 2015 av socialtjänsten. Ca 6000 vårdnadstvister avgjordes i tingsrätten.

VBUs sammanställning av domar 2016 visar fördelningen av ensam/gemensam vårdnad och i de fall det döms ensam vårdnad, till vem tilldelades den ensamma vårdnaden. Även om alla fall är enskilda, och ska bedömas utifrån det, indikerar tingsrätternas domar samhällets uppfattning om föräldrar och föräldrars förmåga att hantera sitt föräldraskap.

VBUs uppfattning är att domstolens arbete följer samma mönster som hos socialtjänsten, den allmänna uppfattningen bland professionella och sakkunniga är att domstolen dömer i enlighet med vårdnadsutredningens rekommendationer. I de fall man anser att tingsrättens sammanvägda bedömning är felaktig kan man alltid överklaga till hovrätten. Här finns alltså en viss inbyggd mekanism för självsanering (prövningstillstånd krävs), denna tycker vi saknas helt hos socialtjänsten i de enskilda fallen.

VBU sammanställer kontinuerligt domstolsstatistik, vi fördjupar oss särskilt i två frågor:

  • Fördelningen av vårdnadstyper
  • I de fall ensam vårdnad döms, hur könsfördelningen ser ut

Domar - Tingsrättens fördelning av vårdnadstyper 2016

PappaBarn red line

Av 10 domar från landets alla tingsrätter (totalt 434 st domar) är fördelningen av vårdnadstyper enlig diagrammet nedan.

PappaBarn - Diagram vårdnadstyper
Källa: VBU

Domar - Tingsrättens fördelning av vårdnad

PappaBarn red line
Av 10 domar från landets alla tingsrätter, där ensam vårdnad döms (totalt 252 st domar) är könsfördelningen enligt diagrammet nedan.
PappaBarn - Diagram ensam vårdnad
Källa: VBU
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!