VBU_undertext_röd

Föräldrars inställning

PappaBarn - Jämställdhet
Vi anser att familjepolitiken inte är jämställd, på flera områden arbetar samhället att förbättra detta.

- Vi tycker att det går alldeles för långsamt!

Vi anser att det krävs fler åtgärder och punktinsatser för att påskynda utvecklingen.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Jämställdhet > Föräldrars inställning

Så här värderar vi föräldraskapet

PappaBarn red line

Föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning (VAB), mammaledighet, pappaledighet och rätt till förkortad arbetstid. Även om föräldraförsäkringen är individuell, kan föräldrar överlåta dagar till varandra. Överlåtelse av dagar gäller inte de dagar som är reserverade för vardera föräldern. En ensamstående förälder har rätt att ta ut hela ledigheten själv, men endast om den ensamstående föräldern har ensam vårdnad.

VBU tittar på "antal mottagare av föräldrapenning" och det antal nettodagar som vardera förälder använder. Utifrån detta får man en indikator på hur föräldrar värderar föräldraskapet. Vi tror att det finns många anledningar till kurvans utveckling och utseende. Ett historiskt arv och fördomar om hur och vem som ska ta hand om barnen tror vi är påverkande faktorer.

Vi vet också att föräldrar vill trygga sin fortsatta inkomst under föräldraledigheten. Den som tjänar minst blir ofta den som stannar hemma. Detta betyder inte att den som har högst inkomst är mindre intresserad av att vara hemma med sina barn. Män har i allmänhet en något högre inkomst är kvinnor, en gemensam överenskommelse kan då vara att männen fortsätter att arbeta. Det finns troligen också en viss osäkerhet bland män "om att ta hand om barnen".

Politiker har under flera decennier försökt att i allmänhet förbättra för föräldrar och påskynda samhällets utveckling när det bl.a. gäller att fler pappor ska utnyttja föräldraförsäkringen, mer om detta kan man läsa om här.

Efter 40 år med en föräldraförsäkring där både mammor och pappor har möjlighet att vara föräldralediga med sina barn, tar kvinnor fortfarande ut flest föräldrapenningdagar. Kvinnor tar 75 procent och män 25 procent av dagarna. 1985 tog kvinnor ut 94 procent och män 6 procent.

LUM - Lunds universitets magasin

PappaBarn red line

"Våra forskare ger sin syn på mansrollen utifrån olika perspektiv. Det handlar om papparollen, om den nya närheten till barnen, vilken roll biologin spelar, om kristna mansideal och om hur muslimska idealmannen frontas genom megamusikstjärnor…"

Följande artiklar är en del av vad som ingår i temat "Mansrollen":

Men samma utvecklingstakt, 1974-2016, infaller den beräknade brytpunkten år 2053. Då kommer både män och kvinnor använda lika många föräldrapenningdagar.
Källa: Försäkringskassan
Källa: Försäkringskassan

Försäkringskassan - Föräldraförsäkring

PappaBarn red line
Det som är bra tycker vi att man ska dela på. På den här sidan kan du som är förälder få inspiration till att dela föräldradagarna mer jämställt och också öka kunskapen om varför det är viktigt.

Besök www.fifty-fifty.se
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!