VBU_undertext_röd

Socialtjänsten

PappaBarn - Socialtjänsten
Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Din kommun > Socialtjänsten

Om socialtjänsten

PappaBarn red line

Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg. Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att allt folk som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs. Dessa uppgifter kan därför se olika ut från kommun till kommun. I socialtjänstlagen står att kommunen har skyldigheter att hjälpa sina invånare med olika bidrag och stöd. De hjälpinsatser man kan få via socialtjänstlagen kallas bistånd. I lagen finns inte alla insatser kommunen kan hjälpa till med, antingen som ren service eller mot betalning.

- Kontakta din kommun för att komma i kontakt med Socialtjänsten.

Socialtjänstlagen reglerar

PappaBarn red line

Socialtjänstlagen reglerar kommunens yttersta ansvar för att de människor som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän, t.ex. landstingen.

- Ansvarig kommun för ett barn är den kommun där vårdnadshavaren vistas.

Socialstyrelsen

PappaBarn red line

Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen är uppdelad i en central del i Stockholm och sex regionala enheter med ansvar för medicinsk tillsyn. Rollen som expert- och tillsynsmyndighet innebär att Socialstyrelsen genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma.

MFoF

PappaBarn red line

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

- Sedan den 1 september 2015 har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ansvaret för vissa uppgifter som rör familjerätt och familjerådgivning.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!