VBU_undertext_röd

Familjerätten

PappaBarn - Familjerätten
Familjerätten ingår i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjeärenden, till exempel adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Din kommun > Familjerätten

Om Familjerätten

PappaBarn red line

Familjerätten är en del av socialtjänsten och hanterar frågor som handlar om vårdnad om barn, bekräfta föräldraskap och adoption, gifta sig eller när någon dör. Familjerätten arbetar med samarbetssamtal, vars mål är att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och hitta ett bra föräldrasamarbete. Om föräldrarna enas om vårdnad, boende och umgänge kan man teckna juridiskt bindande avtal. Familjerätten arbetar också på uppdrag av Tingsrätten med boende, umgänges- och vårdnadsutredningar.

- Kontakta din kommun för att komma i kontakt med Familjerätten.

Familjerätten hjälper familjer genom att:

  • utreda och fastställa faderskap och föräldraskap
  • erbjuda samarbetssamtal när föräldrar inte är överens om 
  • vårdnad, boende och umgänge
  • upprätta juridiskt bindande avtal för vårdnad, boende och umgänge
  • göra utredningar och lämna upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende- och umgängesärenden
  • utreda och besluta om ett par eller en ensamstående person kan få ett medgivande för att ta emot ett barn för internationell adoption
  • lämna yttranden i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn, om en domstol begär det
  • lämna yttranden om äktenskapsdispenser som rör personer under 18 år.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!