VBU_undertext_röd

Din kommun - Vårdnadstvister

PappaBarn - Din kommun
Din kommun måste se till att det bl.a. finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Kommunen ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Din kommun

Socialtjänsten

PappaBarn red line

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen.

Läs mer om socialtjänsten

Familjerätten

PappaBarn red line

Familjerätten ingår i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjeärenden, till exempel adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap.

Läs mer om familjerätten

Familjerådgivningen

PappaBarn red line

Familjerådgivningen ingår i kommunens socialtjänst och erbjuder bland annat stöd och hjälp med samlevnadsproblem.

Läs mer om familjerådgivningen

Föräldrautbildning

PappaBarn red line

Föräldrautbildning, behövs det? En hel del kommuner erbjuder föräldrautbildningar i olika former, dessa ska ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap. Vi tycker att detta borde vara ett naturligt inslag i konfliktfyllda separationer.

Läs mer om föräldrautbildning

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!