VBU_undertext_röd

Gråter när ingen ser

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Boktips > När ska du bry dig?

När ska DU bry dig?

Gråter när ingen ser

PappaBarn red line

Ute i det svenska samhället finns det måna skilsmässobarn som i detta nu saknar någon av sina föräldrar. Och för varje skilsmässobarn som saknar en förälder finns det en förälder som bara har minnena kvar.

I samarbete med föreningen PappaBarn och Isaberg Förlag har boken sänts till ett antal ledamöter i Sveriges Riksdag.

Till Sveriges 349 folkvalda riksdagsledamöter
När ska ni äntligen skapa förutsättningar som garanterar att alla skilsmässobarns behov av och rätt till båda sina föräldrar tillgodoses?

Köp den här

Frågan har ställts till följande politiker:
Martina Johansson, Centerpartiet, riksdagsledamot
Pia Steensland, Kristdemokraterna, riksdagsledamot
Mikael Eskil Andersson, Sverigedemokraterna, riksdagsledamot
Anna-Klara Mûntzing, Miljöpartiet, politisk sekreterare
Martin Andreasson, Liberalerna, tidigare riksdagsledamot, nu utredare Stockholms kommun
Camilla Waltersson Grönwall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson
Elin Melander, Vänsterpartiet, politisk sekreterare i socialutskottet
Elin Lundgren, Socialdemokraterna, social- och justitieutskotten


Gert Nathaliespappa intresserar sig för olika samhällsfrågor och skriver gärna om ämnen som berör. Hans texter utgår från egna erfarenheter men är relevanta för det stora flertalet människor.

Med sin debutroman, Gråter när ingen ser, berättar författaren om en vårdnadstvist. Han beskriver en dotters och hennes pappas kamp för sin rätt att fortsätta umgås, trots mammans motstånd och trots all den hjälp som ges till mamman från socialsekreterare, skolpersonal och rättsvårdande myndigheter.

Gråter när ingen ser berättar om ett politiskt aktuellt ämne, nämligen om barns rätt till båda sina föräldrar, även efter en skilsmässa. Med sin bok visar Gert Nathaliespappa att samhällsdebatten om jämlikhet och jämställdhet mellan könen måste utvidgas till att även omfatta familjen och samhällets sociala instanser. Områden som i dagens Sverige domineras av ett starkt matriarkat.

Köp den här

Förord - Förr i tiden hade föräldrar många barn, nu för tiden har barn många föräldrar
 
Tvister om barn, födda inom äktenskapet, avgjordes fram till 1920-talet med stöd av s.k. faderspresumtion. Faderspresumtionen innebar att det ansågs vara bäst för barnen att pappan ansvarade för dem.
På 1920 talet infördes gemensam vårdnad för gifta föräldrar, och som riktlinje för att avgöra tvister om barn vid skilsmässa följdes faderspresumtionen av moderspresumtionen, d.v.s. att modern var bäst lämpad att ta hand om små barn. Moderspresumtionen blev mindre utslagsgivande och det kan delvis förklaras av att skuldpresumtionen tillämpades parallellt och innebar att den av föräldrarna som initierat skilsmässan bedömdes som olämplig att ha vårdnaden då hen ansågs att ha satt sina egna intressen framför barnets bästa.
 
2016 separerade föräldrar till 60 000 barn i Sverige, det innebär att vart tredje barn varit med om en separation.
 
Vi konstaterar att Sverige genom lagar och föräldraförsäkring genomför en hel del förbättringar när det gäller föräldrars möjligheter att ta hand om barn men det finns en hel del som kommer i skymundan. Att föräldraförsäkringens förändringar helt styrs av att få ut kvinnor i arbete tycker vi är helt fel fokus på frågan om föräldraförsäkringen, däremot är frågan inte oviktig....forts i boken!

Efterord - Myndigheter som inte verkar för barns bästa

Det är ofta väldigt påfrestande att separera, det blir många känslor att hantera under
pressade förhållanden. Under 2017 hanterades ca 7000 vårdnadsärenden i domstol och
sedan vårdnadsreformen 2006 har antalet vårdnadstvister ökat med ca 48 %.

Idag berättar vuxna som upplevt en vårdnadstvist som barn om de turbulenta åren som
fortfarande påverkar dem i sin vuxna vardag. Traumatiska upplevelser påverkar barn
negativt långt upp i åldern.

I Sverige är det bl.a. socialtjänst och rättsväsen som ska bevaka barns intressen och arbeta
utifrån vad som är ett barns bästa. PappaBarn menar att det arbetssätt som socialtjänst och
rättsväsen idag använder är föråldrat och satt ur spel.

– Det är kortsiktiga lösningar med långtgående negativa effekter för inblandade barn.

Två av de större systemfelen är att samarbetsproblem anses vara en orsak till ensam
vårdnad, det innebär att om jag iscensätter samarbetsproblem kommer jag få ensam
vårdnad oavsett hur samarbetsvillig min tidigare partner är....forts i boken!


Köp den här

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!