VBU_undertext_röd

Boktips - Vårdnadstvister

PappaBarn - Boktips

Boktips är platsen för dig som vill läsa mer om separation, vårdnadstvister och barns rättigheter. Här kan du även ladda hem kostnadsfria publikationer.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Boktips

Gråter när ingen ser

PappaBarn red line
Gert Nathaliespappa - Sveket

Gråter när ingen ser
av Gert Nathaliespappa

Köp den här

Ute i det svenska samhället finns det måna skilsmässobarn som i detta nu saknar någon av sina föräldrar. Och för varje skilsmässobarn som saknar en förälder finns det en förälder som bara har minnena kvar.

I samarbete med föreningen VBU och Isaberg Förlag har boken sänts till ett antal ledamöter i Sveriges Riksdag. Detta beror på att boken innehåller en fråga till våra 349 folkvalda:

- När ska ni skapa förutsättningar som garanterar att alla skilsmässobarns behov av och rätt till båda sina föräldrar tillgodoses?
 

Sveket

PappaBarn red line
Bertil Begander - Sveket

Sveket
av Bertil Begander

Köp den här

Bertil Begander är verksam som advokat i Malmö, han har arbetat med familjerätt i 25 år. I denna debutroman berättar Bertil om sin frustration över rättssystemet.

Bertil menar att det är ett stort svek från både samhället och politikernas sida att det finns barn som inte får träffa den ena föräldern.

– I de flesta fall handlar det inte om att någon föräder begått något övergrepp. Det handlar istället om att någon av föräldrarna träffat en ny partner och vill ha bort den tidigare partnern ur sitt liv.

Familjethrillern Sveket är en gripande berättelse, byggd på sann historia, om en pappa som slåss mot det svenska rättssystemet om rätten till kontakt med sin egen älskade son.

Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister

PappaBarn red line
Leonard Ngaosuvan  - Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister

Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister
av Leonard Ngaosuvan

Köp den här

Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt.

Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i  tingsrättsförhandlingar samt stödjer föräldrar i kontakten med  familjerätten.

Boken introducerar ett nytt fält, familjerättspsykologi, och belyser olika psykologiska aspekter på vårdnadstvister. Dessutom, boken innehåller populärveten-skapliga beskrivningar av konstruktiva förslag till förbättringar för familjerättens utredningar i vårdnadstvister. Boken riktar sig främst till socialtjänstens medarbetare, men kan också läsas av alla som är intresserade av familjerätt.

Att skiljas med barn

PappaBarn red line
Malin Bergström - Att skiljas med barn

Att skiljas med barn
av Malin Bergström, Lotta Sjöberg

Köp den här

Hur berättar man för barnen att man ska separera? Mår små barn verkligen bra av att bo växelvis hos sina föräldrar och ständigt flytta mellan två hem? Hur ska man kunna vara bra vuxna förebilder när man är oense om allt? Det är några av frågorna du kommer att få svar på i boken.

Föräldrar som beter sig illa

PappaBarn red line
Jennifer Harman - Föräldrar som beter sig illa

Föräldrar som beter sig illa
av Jennifer J. Harman PhD  och Zeynep Biringen PhD

Köp den här

Föräldraalienation påverkar så många som 22 miljoner familjer i USA, såväl intakta som separerade och skilda, och ytterligare miljontals familjer världen över. Föräldraalienation hör ihop med allvarliga trauman i flera generationer och bryter ned friska föräldra-barn-förhållanden, det större familjenätverket och sociala nätverk. Trots att så många familjer och gemenskaper påverkas av problemet är det många människor (inklusive berörda yrkesverksamma) som antingen inte vet vad det är, aktivt förnekar att problemet existerar om de har hört talas om det eller passivt står bredvid och tittar på när barn blir allt mer alienerade från sina kärleksfulla, välfungerande familjer.

Lyckligt skild

PappaBarn red line
Magnus A & Marit D - Lyckligt skild

Lyckligt skild: hitta den kloka vägen före, under och efter separationen
av Magnus Abrahamsson, Marit Danielsson

Köp den här

Hur vet man när förhållandet inte går att rädda? När har man rätt att gå? Krävs svek, otrohet, dåligt sexliv - eller räcker en känsla av att livet borde vara något mer? Med värme och skärpa beskriver författarna de kärlekstvivel vi alla kan drabbas av. De vänder och vrider på perspektiven, ger klarsynta råd och helt nya verktyg för krisande kärlekspar. Är varannan vecka-livet optimalt? Orkar jag behålla kontakten med mitt ex? Hur hantera svartsjuka, skuld, rädsla för ensamhet - och hur blir jag stark igen?

Vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn red line
Mats Sjösten - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
av Mats Sjösten

Köp den här

"Vårdnad, boende och umgänge" behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.

Bara en pappa - Ensam pappa i Ingen Mans Land

PappaBarn red line
Gert Nathaliespappa - Ensam pappa i ingen mans land

Bara en pappa
Ensam pappa i Ingen Mans Land

av Gert Nathaliespappa

Köp den här

I debutromanen får du som läsare ta del av den sanna berättelsen om en skild pappas kamp för rätten att ha en nära och trygg relation med sin dotter.

Barnets rätt till familjeliv

PappaBarn red line
Lena Hellblom Sjögren - Barnets rätt till familjeliv

Barnets rätt till familjeliv
25 svenska fallstudier av föräldraalienation

av Lena Hellblom Sjögren

Köp den på Bokus
Ladda ner gratis som PDF

PappaBarns broschyr

PappaBarn red line
PappaBarn - Broschyr

PappaBarns broschyr
av PappaBarn

Ladda ner gratis som PDF

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Varje år berörs 60 000 barn av föräldrars separation, alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation till båda sina föräldrar. De rycks bort från den ena föräldern på ett eller annat sätt.

Vi har sedan 2006 försökt att påverka samhället genom att informera och driva opinion. Vi vill att politiker, socialtjänst och rättsväsen ska hantera vårdnadsfrågor på ett för barnen bästa möjliga sätt. Vi vill också arbeta för en jämställd syn på föräldraskapet.

Ett Fredat Rum

PappaBarn red line
Rädda Barnen - Ett Fredat Rum
Ett Fredat Rum
av Rädda Barnen

Den här boken är ett resultat av flera års arbete med barn och föräldrar som är eller har varit i en familjerättslig konflikt. Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer har länge försökt hitta vägar att hjälpa de barn som mår dåligt på grund av att föräldrars ofta fleråriga konflikt.

Beställ gratis här

Lyssna på mig

PappaBarn red line
BRIS - Lyssna på mig
Lyssna på mig
Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

av BRIS

Ladda ner gratis som PDF

- Mamma och pappa ska skiljas.
En mening som många barn fasar inför att behöva höra. Den där stunden i soffan som man hört andra prata om och som man sett på film när föräldrarna under en stund av tillkämpad hurtighet ska berätta att de inte ska leva tillsammans mer. Om och om igen går vi i samma fälla – så förblindade av att lösa vuxenrelationen att vi glömmer att involvera den som kanske påverkas mest nämligen barnet.

Barn med föräldrar på olika håll

PappaBarn red line
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Barn med föräldrar på olika håll
av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ladda ner gratis som PDF

Det här materialet är tänkt att vara ett stöd för alla mammor och pappor som har ett barn med föräldrar på två håll. Kanske har ni tidigare varit gifta eller sambos men valt att gå skilda vägar, kanske har ni aldrig levt ihop. Ni är ändå föräldrar till ett gemensamt barn och kommer att vara det livet ut. Det betyder att ni har ett gemensamt ansvar för att barnet får omvårdnad, trygghet och en bra uppväxt.

Att skiljas

PappaBarn red line
MFoF - Att skiljas
Att skiljas
av Socialstyrelsen - MFoF

Ladda ner gratis som PDF

När man lever ihop blir det ibland problem i förhållandet. För en del blir det djupgående kriser. Likgiltighet eller ständiga bråk grusar förhoppningarna om en livslång gemenskap. Arg, besviken, ledsen och med en känsla av misslyckande frågar man sig om man vill fortsätta att leva tillsammans.

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar. Därför finns det all anledning att anstränga sig för att lösa problemen och se om det går att fortsätta att leva ihop.

Föräldrar och barn

PappaBarn red line
Justitiedepartementet - Föräldrar och barn
Föräldrar och barn - kortfattat om lagstiftningen

Ladda ner gratis som PDF

Alla barn under 18 år ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Det är oftast barnets föräldrar, eller en av dem, som har vårdnaden om barnet. Att ha vårdnad om ett barn innebär vissa plikter, till exempel att se till att barnet får den omvårdnad, trygghet och fostran som barnet behöver samt se till att barnet inte far illa. Vårdnadshavaren har även rätten och skyldigheten att besluta i personliga frågor som är viktiga för barnet, till exempel om barnets utbildning. Ju äldre barnet blir, desto större hänsyn ska tas till vad barnet själv vill. Med vårdnad menas det juridiska ansvaret som en vårdnadshavare har. Vårdnadshavaren har oftast också den faktiska vårdnaden, det vill säga bor med och sköter om barnet.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!