VBU_undertext_röd

Vårt arbete - Vårdnadstvister

PappaBarn - Vårt arbete


VBU arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar. Vi menar att föräldrar som genomgår en vårdnadstvist har, på laglig väg och ofta med hjälp av myndigheter, fullt stöd i att motarbeta det VBU menar är barnets bästa.

Detta vill vi förändra!

 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete

Stödjande verksamhet

PappaBarn red line

Att stödja, coacha, ge tips och hjälpa medlemmar med att bearbeta personliga känslor tillhör VBUs dagliga arbete. Via våra lokalgrupper finner man som medlem en arena att diskutera med personer i liknande situation.

- Läs mer om medlemskap och om våra lokalgrupper
- Titta i vår kalender när nästa lokalmöte är bokad

Påverkan

PappaBarn red line

Genom att diskutera, ge förslag och argumentera för det VBU menar är "Barns Bästa" vill vi påverka lagar och arbetsmetoder inom rättsväsen och socialtjänst. Vi har ständig kontakt med politiker, myndigheter och forskare.

- Läs mer om vårt flerpunktersprogram
- Besök PappaBarns kongress
- Ta del av PappaBarns broschyr

Opinionsbildande

PappaBarn red line

VBU vill påverka samhällets uppfattning, ställningstagande och agerande kring vårdnadstvister.
Det gör vi genom att belysa politiska frågor och bidra med vårt kunnande i samhällsdebatten.

- Följ oss på Facebook, här driver vi opinion
- Besök PappaBarns kongress

Jämställt samhälle

PappaBarn red line

Samhället strävar efter att bli mer jämställt, detta ska enligt Diskrimineringslagen tillämpas både i offentlig och privat verksamhet. Jämställdhet inom familjefrågor går långsamt och speglar inte samhällets övriga strävan om att bli jämställt, detta vill VBU skynda på.

- Läs mer om vårt jämställdhetsarbete

Fördomar

PappaBarn red line

Att motarbeta fördomar är en näst intill ogripbar uppgift. Fördomar sprids ofta eller lever kvar p.g.a. bristfällig eller felaktig information. I många fall är det också en attitydfråga.

När det gäller föräldrars föräldraförmåga och lämplighet anser vi att både män och kvinnor har samma förmåga och är lika lämpliga.

- Läs mer om vårt flerpunktersprogram
- Läs mer om PappaBarns statistik
 

Statistik

PappaBarn red line

VBU sammanställer statistisk data från olika myndigheter i Sverige, vi genomför också egna undersökningar. Statistisk information är en viktig pusselbit i arbetet med att förändra vårdnadsprocesserna.

- Läs mer om PappaBarns statistik

Informera

PappaBarn red line

Att ständigt informera, göra samhället uppmärksam på hur en vårdnadsprocess fungerar och påvisa vilka för- och nackdelar som finns anser vi vara en förutsättning för att vidareutveckla vårt samhälle.

Hela vår hemsida är fylld av information om vårdnadstvister. Grundläggande fakta om vanligt förekommande ämnen hittar du under "Vårt arbete".

- Ta del av PappaBarns broschyr
- Följ oss på Facebook, här driver vi opinion
- Läs vår artikelserie Den Röda Tråden
- Läs mer om vårt flerpunktersprogram
- Ta del av vårt nyhetsbrev
- Ta del av vårt nyhetsflöde
- Ta del av våra kommenterade nyheter
- Förklarande ord och begrepp, se vår ordlista
- Hittar du inte, använd sök på förstasidan

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!