VBU_undertext_röd

Kongress - Agenda

Publicerad 2018-02-11
Uppdaterad 2018-02-27
Med reservation för ändringar
08:20 - 09:00 Registrering
09:00 - 09:20 PappaBarn öppnar kongressen

Anders Fors, Ordf. PappaBarn
Börje Eriksson, PappaBarn
09:20 - 09:40 Berättelse från verkligheten

Linnea Elfström Schederin - "WeRise"
09:40 - 10:30 Familjefridsfrågor
Riskfaktorer för barn då föräldrar tvistar


Eva Solberg - familjefrid
Anna Sahlström - psykolog
10:30 - 11:00 Fikapaus
11:00 - 11:30 Föräldrabalken - lagstiftarens roll

Anti Avsan - ledamot justitieutskottet
11:30 - 12:00 Vårdnadstvister i domstol

Birgitta Hållenius - advokat
Gunnel Alderholm - nämndeman
12:00 – 12:30 Medling som verktyg

Gert Nilsson - medlare
13:00 - 13:30 Video

Malin Bergström - forskare
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Vårdnadsutredningen SOU 2017:6

Denise Lagercrantz - advokat
Anders Fors - PappaBarn
Farouk Medina - PappaBarn
15:00 - 15:30 Barns vilja i den rättsliga processen

Anna Sahlström - psykolog
15:30 - 15:55 Utredningar och rättssäkerhet

Erik Philipsson - Barnets bästa
15:55 - 16:10 Summering av dagen
Matts Hertsberg - PappaBarn