VBU_undertext_röd

Kongress 2018

PappaBarn - Kongress 2018
Årets kongress är äntligen här, vi fortsätter vårt arbete sedan kongressen 2016 med att stärka barnperspektivet och barns rätt till båda sina föräldrar.

Se Barnet!

Kongressens tema är hur vi kan stärka barnperspektivet för att tillgodose barns behov och rättigheter då föräldrar tvistar. Kongressen ska ge dig som besökare värdefull kunskap att nyttja i din yrkesroll med målet att Se barnet!

Kongressen vänder sig till socionomer, psykologer, politiker, myndighetspersoner, skolpersonal, domare, advokater, nämndemän, journalister samt alla andra som värdesätter barnets bästa.

Snabbnavigera | Till Agenda

Kongressens innehåll:
 • Vårdnadsmål i domstolen
 • Vårdnadsutredningen SOU 2017:6
 • Barnet och växelvis boende
 • Rättssäkerhet och trygghet i vårdnadsutredningar
 • Berättelser från verkligheten
 • Riskfaktorer för barn i vårdnadstvister
 • Familjefridsfrågor
 • Föräldrars påverkan på barn
 • Hur stärka barnperspektivet

Årets föreläsare representeras bl.a. av:
 • Linnea Elfström Schederin, WeRise
 • Eva Solberg, familjefrid
 • Anti Avsan - ledamot justitieutskottet
 • Malin Bergström - forskare
 • Birgitta Hållenius - advokat
 • Denise Lagercrantz - advokat
 • Gert Nilsson - medlare