VBU_undertext_röd

Kongress - Filmer

PappaBarn - Kongress

Här har vi publicerat filmat material som visar utvalda delar av kongressen.

PappaBarn öppnar kongressen

- Anders Fors, Ordf PappaBarn
- Jan Angner, PappaBarn

Rättslösa vårdnadstvister

Om erfarenheterna från arbetet med artikelserien ”Rättvisans demoner” som publicerades våren 2015 i DN.
- Maciej Zaremba, journalist/författare

Barns liv förstörs

Om de förödande följderna för barn som förlorar rätten till familjeliv med båda sina föräldrar.
- Lena Hellblom Sjögren, legitimerad psykolog/forskare/författare

De rättssäkra utredningsmetoderna

Om det grundläggande behovet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn och unga berättar Erik Philipson. Han beskriver och förklarar rättsosäkerheten i socialtjänsten utredningar.
- Erik Philipson, ordförande Barnets bästa

Är barn en tjejgrej

Om förlegade könsroller.
- Bob Hansson, poet och författare

Diskrimineringen i vårdnadstvister

Leo Ngaosuvan beskriver metoder som minskar risken för diskriminering i vårdnadsmål.
- Leo Ngaosuvan, fil dr familjerättsforskare och expertgranskare av socialtjänstutredningar

Paneldebatt med riksdagspartierna

Vad anser våra riksdagspartier om hur vårdnadstvister hanteras och vilka förändringar anser de nödvändiga?
- Kom och ställ din fråga!

PappaBarn avslutar kongressen

- Anders Fors, Ordf PappaBarn