VBU_undertext_röd

Kongress - Agenda

Publicerad 2016-04-05
Med reservation för ändringar

08:30 - 08:50 Registrering, kaffe med smörgås
09:00 - 09:15 PappaBarn öppnar kongressen

Anders Fors, Ordf PappaBarn
Jan Angner, PappaBarn
09:15 - 09:45 Barns liv förstörs
Om de förödande följderna för barn som förlorar rätten till familjeliv med båda sina föräldrar.

Lena Hellblom Sjögren, legitimerad psykolog/forskare/författare
09:45 - 10:15 Rättslösa vårdnadstvister
Om erfarenheterna från arbetet med artikelserien ”Rättvisans demoner” som publicerades våren 2015 i DN.

Maciej Zaremba, journalist/författare
10:15 - 10:40 Alla är emotionella förlorare – till och med ”vinnaren”
Även den förälder som "vinner" vårdnadsprocessen förlorar, hårdast drabbas barnen. Föräldrars hälsa/ohälsa påverkar hela familjen och omgivningen för lång tid. Anna Tunborn förklarar skeendet och följder.

Anna Tunborn, psykolog/tidigare journalist på Kalla Fakta
10:40 - 11:10 Fikapaus
11:10 - 11:40 De rättssäkra utredningsmetoderna - vilka är de?
Om det grundläggande behovet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn och unga berättar Erik Philipson. Han beskriver och förklarar rättsosäkerheten i socialtjänsten utredningar.

Erik Philipson, ordförande Barnets bästa
11:40 - 12:10 Vårdnadsmålen i domstolen
Stridbara advokaten Susanne Urwitz, med lång erfarenhet av många vårdnadstvister, vet mycket om hur vårdnadsmålen kapsejsar i rättsväsendets hantering.

Susanne Urwitz, advokat
12:10 - 12:25 Är barn en tjejgrej?
Om förlegade könsroller.

Bob Hansson, poet och författare
12:25 – 13:25 Lunch
13:25 -13:55 Diskrimineringen i vårdnadstvister
Leo Ngaosuvan beskriver metoder som minskar risken för diskriminering i vårdnadsmål.

Leo Ngaosuvan, fil dr familjerättsforskare och
expertgranskare av socialtjänstutredningar
13:55 – 14:25 Förslagen som löser systemfelen
Om den misslyckade lagändringen 2006 och övriga brister i dagens system. Vad bör ändras för att barn ska få behålla båda sina föräldrar även när de vuxna går skilda vägar.

Jan Angner, PappaBarn
14:25-16:25 Paneldebatt med representanter från riksdagspartierna
Vad anser våra riksdagspartier om hur vårdnadstvister hanteras och vilka förändringar anser de nödvändiga?

Kom och ställ din fråga!
16:25 - 16:30 PappaBarn avslutar kongressen
Anders Fors, Ordf PappaBarn
PappaBarn - Kongress