VBU_undertext_röd

Kongress 2016

PappaBarn - Kongress
PappaBarn (nuvarande VBU) arrangerade en heldagskongress med anledning av den utvärdering som pågår av 2006 års vårdnadsreform. Utvärdering ska vara klar senast i oktober.

Kongressen fokuserar på barnen

En dag fullspäckad med seminarier men även en arena att diskutera problematik och lösningar kring vårdnadstvister. Vi har bjudit in politiker och experter.

Kongressen avhölls 9 april 2016 i Stockholm.


Vårdnadsreformen var tänkt som en förbättring för barn i Sverige. Den skulle ge färre domstolstvister och en bättre uppväxt för fler barn. Flera instanser ansåg dock att lagförändringen skulle bli ”konfliktdrivande” (bl.a. JK) och precis så har det blivit.
PappaBarn och många experters uppfattning är att utvecklingen är en direkt följd av de lagförändringar som infördes 2006. (se diagram)


PappaBarn ville genom kongressen lyfta upp vad vi anser vara orsakerna till att utvecklingen av antalet vårdnadsmål har fördubblats sedan 2006 och lägga fram konkreta förslag till förändrar som kan bryta den ny negativa utvecklingen.
 

Varför så viktigt för barnen och vårt samhälle?
Barn som är involverade i ett vårdnadsmål tar ofta skada av det som sker mellan föräldrarna och det riskerar påverka barnet negativt för resten av sitt liv och därmed också hela samhället.


Det finns drygt 1,9 miljoner barn i Sverige. Ungefär 25 procent av barnen har föräldrar som har separerat eller aldrig bott tillsammans. Varje år berörs nästan 50 000 barn av föräldrars separation. En del föräldrar har en så svår konflikt att det inte är möjligt att samarbeta i frågor som rör barnet eller enas om barnets framtid. För vissa barn innebär det att domstolen måste lösa föräldrarnas tvist. Samhället har ett stort ansvar för barn och en viktig uppgift är att vid separation ge föräldrarna hjälp och stöd att själva fatta beslut med barnets bästa i fokus.