VBU_undertext_röd

Vi har fyllt 10 år

Snabbnavigera | Hem > Om > Har fyllt 10 år

Den 22 mars 2017 fyllde VBU (dåvarande PappaBarn) 10 år, det är vi otroligt stolta över! Det sorgliga är att vi över huvud taget behöver finnas till för att driva på förändring av hur samhället ser på jämställdhet inom familjefrågor och hur vårdnadstvister hanteras.

10 år mellan 2007 - 2017

Redan under 2006 smygstartade VBU sin verksamhet, fyra föräldrar träffades i ett kök och skissade på idéer någonstans i Stockholmsregionen.
2007 hölls den första Pappabarn kongressen som belyste pappors betydelse som förälder.

Idag har VBU flyttat ut från köket och finns numera representerade i flera större svenska städer med egna lokalgrupper. Vi stödjer mammor, pappor och anhöriga.

Det är ett tufft arbete vi utför, att driva på lagförändringar, bilda opinion, hantera stödverksamhet eller bekämpa fördomar är krävande och vi får ingenting gratis i vår ambition att säkerställa att barn får rätt till båda sina föräldrar. Vi tycker att förändringen går alldeles för långsamt, även om det händer en del.

VBU är en etablerad organisation med många års erfarenhet, många känner till att vi finns. Inte bara bland våra medlemmar utan även inom socialt arbete och bland politiker. Det tar ett tag att bli accepterad i dessa kretsar.

Via våra marknadskanaler och kongress knyter vi nya kontakter och uppdaterar oss med ny forskning. Vi genomför ständigt möten med myndigheter, politiker och andra organisationer för att informera och göra andra uppmärksamma på brister i våra system som hanterar vårdnadstvister.

VBU är beroende av forskare, andra organisation, sponsorer och naturligtvis våra medlemmar. Vi kan helt omöjligt genomföra vårt arbete utan dessa. Under hela vår livslängd har vi följt vårdnadsreformen från 2006. Det gör vi fortfarande och i år (2017)är en ny utredning klar som vi hoppas leder till något positivt.

Vi kommer fortsätta vårt arbete i strävan om att FÖRÄNDRA OCH FÖRBÄTTRA hanteringen av en vårdnadstvist.

PappaBarn - Vi fyller 10 år
PappaBarn - Sagostund 2007
PappaBarn - Lokalgrupp Skåne