VBU_undertext_röd

Förtroendevalda

På årsmötet den 31 mars 2019 valdes denna styrelse i föreningen VBU.

Snabbnavigera | Hem > Om > Förtroendevalda

Ordförande

PappaBarn red line
PappaBarn - Matts Hertsberg

Matts Hertsberg - Stockholm
matts.hertsberg@vbu-se.se

Ledamöter

PappaBarn red line
PappaBarn - Anders Fors


Anders Fors - Stockholm (vice ord.f.)
anders.fors@vbu-se.se
073 - 424 22 31

PappaBarn - Magnus Jönsson

Magnus Jönsson - Östergötland
magnus.jonsson@vbu-se.se

PappaBarn - Sverker Sikström

Sverker Sikström - Skåne
sverker.sikstrom@vbu-se.se

PappaBarn - Farouk Medina

Farouk Medina - Stockholm
farouk.medina@vbu-se.se

PappaBarn - Gunnel Alderholm

Gunnel Alderholm  - Västra Götaland
gunnel.alderholm@vbu-se.se


 

Suppleanter

PappaBarn red line
PappaBarn - Åsa Lindberg

Åsa Lindberg - Kalmar
asa.lindberg@vbu-se.se


 

Kassör

PappaBarn red line

Magnus Jönsson - Östergötland
kassor@vbu-se.se

Revisor

PappaBarn red line

Hans-Ivar Olsson - Stockholm
hans-ivar.olsson@vbu-se.se

Revisorssuppleant

PappaBarn red line

Jan Angner- Östergötland
jan.angner@vbu-se.se

Valberedning

PappaBarn red line

Clemens Åhfeldt (sammankallande) - Stockholm
Börje Eriksson - Stockholm