VBU_undertext_röd

Förtroendevalda

På årsmötet den 28 sept 2020 valdes denna styrelse i föreningen VBU.

Snabbnavigera | Hem > Om > Förtroendevalda

Ordförande

PappaBarn red line
VBU - Matts Hertsberg

Matts Hertsberg - Stockholm
E-post:  matts.hertsberg@vbu-se.se

Ledamöter

PappaBarn red line
VBU - Anders Fors


Anders Fors - Stockholm (vice ordförande)
E-post:  anders.fors@vbu-se.se    Tel:  073 - 424 22 31

VBU - Magnus Jönsson

Magnus Jönsson - Östergötland (kassör)
E-post:  magnus.jonsson@vbu-se.se

VBU - Sverker Sikström

Sverker Sikström - Skåne
E-post:  sverker.sikstrom@vbu-se.se

VBU - Farouk Medina

Farouk Medina - Stockholm
E-post:  farouk.medina@vbu-se.se

VBU - Gunnel Alderholm

Gunnel Alderholm  - Västra Götaland
E-post:  gunnel.alderholm@vbu-se.se

VBU - Mårten Steen

Mårten Steen
E-post:  martensteen@yahoo.com


 

Suppleanter

VBU - Lars Wberg

Malin Gustavsson - Stockholm
E-post:  malin_meg@hotmail.com     Tel:  070 - 744 89 77

VBU - Lars Wberg

Niclas Collen


 

PappaBarn red line

Kassör

PappaBarn red line

Magnus Jönsson - Östergötland
E-post:  kassor@vbu-se.se

Revisor

PappaBarn red line

Hans-Ivar Olsson - Stockholm
E-post:  hans-ivar.olsson@vbu-se.se

Revisorssuppleant

PappaBarn red line

Jörgen Linse
E-post: jorgen.linse@gmail.com  

Valberedning

PappaBarn red line

Clemens Åhfeldt (sammankallande) - Stockholm
E-post:  clemens.ahfeldt@nmyacht.se    Tel:  073 - 500 18 88

Börje Eriksson - Stockholm
E-post:  borje.99@gmail.com    Tel:  070 - 792 40 92