VBU_undertext_röd

Vår broschyr

PappaBarn - Broschyr

Barn har rätt till båda sina föräldrar och fler behöver få veta mer om hur man kan ge barn sin rätt vid separation eller i en vårdnadstvist.

- Läs vår broschyr, dela den med andra.

 

Snabbnavigera | Hem > Om > Broschyr

Ladda ner PappaBarns broschyr

PappaBarn red line

Broschyren är dubbelsidig och ska vikas ihop så den har 3 sektioner.

Vill du beställa PappaBarns broschyr, kontakta info@pappabarn.se

Barns rätt till båda sina föräldrar

PappaBarn red line
Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Varje år berörs 60 000 barn av föräldrars separation, alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation till båda sina föräldrar. De rycks bort från den ena föräldern på ett eller annat sätt.

Vi har sedan 2006 försökt att påverka samhället genom att informera och driva opinion. Vi vill att politiker, socialtjänst och rättsväsen ska hantera vårdnadsfrågor på ett för barnen bästa möjliga sätt. Vi vill också arbeta för en jämställd syn på föräldraskapet.

Separation och vårdnadstvist

PappaBarn red line
Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en av dem vill att vårdnad, boende eller umgänge ska ändras, kan en vårdnadsprocess i domstol inledas. Vår rekommendation är att kontakta familjerätten i din kommun och be dem skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Tyvärr finns det brister i dagens sätt att hantera vårdnadstvister inom rättsväsen och socialtjänst. Vi medverkar därför till att påverka lagstiftningen, stödjer kompetensutveckling och vill att det arbetas fram bättre verktyg så att det blir mer naturligt att undvika en rättslig process.

Att undvika konflikt

PappaBarn red line
Vi vet att det inte alltid är helt lätt att undvika konflikt i en vårdnadstvist. Det man vet är att ju mindre konflikten är desto bättre kommer barnen att må, detta gäller även föräldrarna. Att tala illa om och smutskasta den andra föräldern eller att påverka barnen att tycka illa om den andra föräldern är direkt olämpligt.

Tyvärr förstår inte alla föräldrar detta!

Föräldrapåverkan

PappaBarn red line
Det händer alltför ofta att en förälder medvetet eller omedvetet negativt påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den ena eller båda föräldrarna önskar eller förväntar sig.

Vi möter ofta föräldrar som berättar att den andra föräldern använt föräldrapåverkan som en mekanism för att nå framgång i en vårdnadstvist eller att efter en dom avgjorts förskjutit den andra föräldern bort från ett barn.

Det finns i dag omfattande forskning inom olika områden som sammantaget visar att barn, på olika sätt, skadas då de avskiljs från en eller båda sina föräldrar.

Föräldrapåverkan är att medvetet eller omedvetet främmandegöra den andra föräldern genom att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Föräldrapåverkan kan användas som en metod att få, eller behålla, vårdnad om barn och att förhindra att den andra föräldern har inflytande över ett barn. Främlingskapet utvidgas också ofta till den drabbade förälderns familj och vänner.

Att försätta ett barn i en sådan situation kan vara direkt skadligt för ett barn, Vi menar att det är en form av psykisk misshandel och kallar det barnförstörelse.

Jämställdhet

PappaBarn red line
Vi anser att familjepolitiken inte är jämställd, på flera områden arbetar samhället att förbättra detta.

- Vi tycker att det går alldeles för långsamt!

Vi anser att det krävs fler åtgärder och punktinsatser för att påskynda utvecklingen. Vi ser tydligt hur föräldrar diskrimineras utifrån ett genusperspektiv, det finns fördomar om föräldrars lämplighet och förmåga att ta hand om barn.

Första hjälpen

PappaBarn red line
Vi har tagit fram Första hjälpen, en guide för dig som snabbt vill känna stöd, lära dig mer om vårdnadstvister och få tips på hur du kan hantera dessa. Läs mer på vår hemsida.

Besök våra lokalgrupper

PappaBarn red line
Som medlem för du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.