VBU_undertext_röd

Årsmötet 2021 har avhållits

Snabbnavigera | Hem > Om > Årsmöte 2020

Datum, tid och plats

Datum Lördag 20 mars 2021
Tid årsmöte 10.00 - 12.00
Plats Digitalt 

Protokollet från årsmötet kan rekvireras av medlemmar med e-post från:  magnus.jonsson@vbu-se.se

Valberedning

Clemens Åhfeldt (sammankallande) - Stockholm
Börje Eriksson - Stockholm