PappaBarn_logo_500_med_tag

Kallelse årsmöte

VBU bjuder in alla medlemmar till års- och föreningsmöte.

Snabbnavigera | Hem > Om > Årsmöte 2020

Datum, tid och plats

Datum Lördag / Söndag 14-15 mars 2020
Tid föreningsmöte Kommer senare
Tid årsmöte Kommer senare
Plats Lund 

Samtliga medlemmar kommer att bli kallade till Års- och Föreningsmöte via e-post.

För att underlätta vår planering ber vi dig att omgående meddela oss om du kommer på årsmötet. Anmäl din närvaro genom att skicka e-post till 
info@pappabarn.se, ange ditt namn.

Valberedning

Clemens Åhfeldt (sammankallande) - Stockholm
Börje Eriksson - Stockholm