VBU_undertext_röd

Årsmötet 2020 har avhållits

Snabbnavigera | Hem > Om > Årsmöte 2020

Datum, tid och plats

Datum Måndag 28 september 2020
Tid årsmöte 18.00 - 20.00
Plats ABF-huset,
Sveavägen 41, 111 83 Stockholm 

Protokollet från årsmötet kan rekvireras av medlemmar med e-post från:  magnus.jonsson@vbu-se.se

Valberedning

Clemens Åhfeldt (sammankallande) - Stockholm
Börje Eriksson - Stockholm