VBU_undertext_röd

Föreningen VBU

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar
Vi är föräldrar över hela Sverige som delar samma dåliga erfarenhet av att ha blivit tvingade bort ur våra barns liv utan att någon egentligen har några anmärkningar på hur vi var och är som föräldrar. Vi har stött på diskriminering, likgiltighet, partiska utredningar m.m.

Snabbnavigera | Hem > Om

Vem är VBU?

PappaBarn red line

VBU har sedan 2006 påverkat samhället och drivit opinion. VBU vill att politiker, socialtjänst, rättsväsen och andra myndigheter ska hantera vårdnadsfrågor på ett för barnen bästa möjliga sätt.

VBU är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell medlemsförening som arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar.

- Barns rätt till båda sina föräldrar ska alltid gälla.

VBU påverkar genom VBUs återkommande kongress, samarbete med andra organisationer, VBUs broschyr och genom att ständigt informera om vårt arbete. VBU rådgör också med forskare och andra experter inom området.

Genom lokalgrupper runt om i landet hjälper och stödjer VBU medlemmar. Det är som enskild förälder inte alltid lätt att förstå varför, ofta ofrivilligt, man dragits in i det system som idag hanterar vårdnadsfrågor gällande barn. Här erbjuds man samtalsstöd, medföljare och får tips och råd om sin egen situation.

Läs om våra lokalgrupper
Läs om medlemskap
Läs om vårt nyhetsbrev
Beställ från vår webbshop
Ge bort ett gåvogram

Vem riktar sig VBU till?

PappaBarn red line
VBU riktar sig till alla föräldrar (både mammor och pappor) som har erfarenhet av en vårdnadstvist eller som på något sätt stängs ute ifrån sitt barns liv vid t.ex en separation.

Nära anhöriga är ofta en grupp som glöms bort, därför riktar sig VBU även till farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner, kusiner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina familjenätverk.

Vad säger forskningen?

PappaBarn red line

Forskning visar att mammor vanligtvis stämmer i ca 62% av fallen medans pappan stämmer i ca 38% av fallen. Mammor stämmer i 88% av fallen för ensam vårdnad. Utfallet av stämningarna gällande ensam vårdnad tillfaller i de flesta fall mamman, ca 73%.

En schablonmässig syn på män och kvinnor, bristfälliga arbetsmetoder och en konfliktdrivande lagstiftning anser vi ligger till grund för detta. Det är mycket som måste förändras för att barn inte ska utsättas för det trauma som kan uppstå genom att enbart få en förälder att knyta an till.

Läs om styrelsens förtroendevalda
Läs VBUs stadgar
Läs om VBUs 10 års jubileum
Läs om VBUs årsmöte