VBU_undertext_röd

Medlemskap

PappaBarn - Medlemskap

Genom att bli medlem i VBU stödjer du oss i kampen om barns rätt till båda föräldrar.
 

Snabbnavigera | Hem > Om > Medlemskap

Bli medlem

PappaBarn red line

Medlemskapet hos VBU gäller från den dag du betalar medlemsavgiften och så många år framåt, som du har betalat för.

200 kr

Förnya ditt medlemskap

PappaBarn red line

Ange ditt medlemsnummer i Adress2 fältet senare i betalflödet, saknar du ditt medlemsnummer kan du begära medlemsbevis via medlem@vbu-se.se

200 kr

Medlem via Plusgiro

PappaBarn red line

Du som hellre vill använda PG inbetalning kan bli medlem i VBU genom att sätta in 200kr till plusgiro 45 76 41 - 9.

Använd denna inbetalningsblankett, redigera och ange dina uppgifter innan du skriver ut och betalar via närmsta post eller bank kontor.


Kom ihåg att ange ert förnamn, efternamn, telefon och e-post på inbetalningskortet. Förnyar du ditt medlemskap ska du även ange ditt medlemsnummer.

Tänk på att medlemskap via PG tar längre tid för oss att hantera.
Meddela VBU via medlem@vbu-se.se att du genomfört din betalning via PG!

MEDLEMSFRÅGOR?
Skicka dessa till medlem@vbu-se.se

SOM MEDLEM:
 • Stödjer du VBUs kamp om barns rätt till båda sina föräldrar
 • Möjlighet till samtalsstöd
 • Tips och råd om din egen situation
 • Vårt nyhetsbrev som skickas till dig via e-post
 • Tillgång till det nätverk som din närmsta lokalgrupp har
 • Tillgång till den erfarenhet som övriga medlemmar samlat på sig genom åren
 • Inbjudan till möten i våra lokalgrupper
 • Tillgång till tjänsten medföljare för besök hos myndigheter 
MEDLEMSAVGIFT:
 • Medlemsavgiften bidrar till att stödja föräldrar som påverkas av en vårdnadstvist
 • Medlemsavgiften bidrar också till att påverka politiker, socialtjänst, rättsväsen och myndigheter att hantera vårdnadsfrågor på ett för barnen bästa möjliga sätt.
 • Medlemsavgiften bidrar också till att vi kan arrangera VBUs kongress
 • Medlemsavgiften går också till trycksaker, hemsida, annonser, manifestationer, seminarier och lobbying